DONĒT TAGAD

CARF fonds

28 septembris, 20

Blogs

Pastorālā teoloģija: Kas ir pastorālā darbība?

2010. gadā šo lappušu autors tika uzaicināts uz apaļo galdu Laterāna Universitātē, lai kopā ar citiem kolēģiem, kas prezentētu citām jomām atbilstošo daļu, iepazīstinātu ar Pastorālās teoloģijas situāciju spāniski runājošajā pasaulē. Tā ir teoloģijas disciplīna, kas nodarbojas ar Baznīcas praktiskās darbības, pastorālās darbības, refleksiju un analīzi, kas pēdējā laikā ir piedzīvojusi nozīmīgu attīstību un ir viena no pamattēmām visās teoloģijas studiju programmās.

VOKĀCIJA 
KAS ATSTĀS PĒDAS

Palīdzība sēt
priesteru pasaule
DONĒT TAGAD