Fundacija CARF

17 Feb, 23

Blog

Zakaj bi Fundaciji CARF podarili solidarnostni zapis ali oporoko?

Vaša zapuščina ali solidarnostna oporoka fundaciji CARF je vaša zaveza za duhovniške poklice in naša zaveza, da bomo še naprej podpirali duhovnike in semeniščnike po vsem svetu.

Z vključitvijo fundacije CARF v svojo oporoko boste nadaljevali njeno zavezanost celostni formaciji. Pomagali boste duhovnikom in semeniščnikom po vsem svetu, da bodo deležni temeljite akademske, teološke, človeške in duhovne priprave.

Kaj je zapuščina solidarnosti?

Solidarnostna oporoka je oporočno razpolaganje v korist neprofitne ustanove. V oporoki se odloči, da se zelo specifičen del premoženja in/ali pravic nameni za podporo ciljev fizične ali pravne osebe. To premoženje, ki se imenuje zapuščina, je ločeno od dediščine in ni predmet delitve med prisilne dediče. Lahko gre za določeno premoženje, kot so hiša, stanovanje, apartma, podeželsko posestvo itd. ali za pravico, kot so ugodnost, odstotek zapuščine itd.

Zapuščina je omejena: v nobenem primeru ne sme škodovati zakonitemu dedovanju dedičev. Poleg tega jih je treba podeliti z oporoko in morajo biti izrecno navedene.

Za Fundacija CARF vaše sodelovanje je bistvenega pomena in eden od načinov, kako ga oprijemljivo uresničiti, je zapuščina solidarnosti. To je spodbuda za vašo zavzetost za formacijo duhovnikov, širjenje njihovega dobrega imena in molitev za poklice.

Kaj je skupna in nerazdelna oporoka?

V členu 667 civilnega zakonika je oporoka opredeljena kot pisna izjava volje osebe, s katero ta razpolaga z namembnostjo svojega premoženja in obveznosti ali njihovega dela po svoji smrti, odvisno od obsega, v katerem je bila sestavljena.

Sestava oporoke je pravica, ki vključuje preprost postopek, s katerim se lahko izognete težavam za svojo družino in bližnje. Oporoka služi tudi temu, da uredite svoje želje in se prepričate, da bodo ohranjene, ko vas ne bo več med nami.
Oporoka je preklicljiva do trenutka smrti. Kasnejša veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Spremeni se lahko tako, da se izpolnijo enake zahteve, kot so bile potrebne za izdajo prejšnje oporoke, tj. pri notarju se navedejo spremembe, ki jih je treba izvesti.

Vrste oporok, ki jih lahko sestavite

Sedanji španski pravni sistem vključuje tri načine sestavljanja oporoke:

 • Odprto: Na ta način oporočitelj izrazi svoje želje glede namembnosti svojega premoženja pred notarjem, ki ga sestavi v skladu z zakonskimi zahtevami. Postopek je do zapustnikove smrti tajen. Odprta oporoka je najbolj priporočljiv način, saj je najvarnejši in najprimernejši, poleg tega pa se tudi najpogosteje uporablja.
 • Zaprto: Oporočitelj notarju izroči podpisano oporoko v zapečatenem ovitku.
 • Holograf: Oporočitelj ga napiše z roko. Preden pa se oporoka izvrši, je treba začeti notarski postopek, da se preveri njena pristnost.

Ali ste vedeli, da vam ni treba biti član fundacije CARF, če želite zapustiti svojo oporoko ali zapuščino?

Vse, kar morate storiti, je, da se odločite izraziti svojo zavezanost solidarnosti v obliki oporoke ali volila. Ta gesta bo vedno prisotna, saj je fundacija CARF ustanova, ki je razglašena za javno koristno, zato bo celotna vaša oporoka ali zapuščina namenjena temeljnim namenom podpore celostni formaciji duhovnikov in semeniščnikov po vsem svetu.

Fundacija CARF bo poskrbela, da bodo lahko mladi, ki so se usposabljali, ko se bodo vrnili v svoje škofije, da bi bili posvečeni v duhovnike, posredovali vso svetlobo, znanost in nauk, ki so jih prejeli. Trudimo se navdušiti srca naših dobrotnikov in prijateljev, da nas bo vsak dan več, ki bomo gradili pravičnejšo družbo.

Kaj lahko podarim kot zapuščino solidarnosti?

Večina poklici se danes rojevajo v afriških ali ameriških državah, ki za to nimajo sredstev. Vsako leto več kot 800 škofov z vsega sveta zaprosi fundacijo CARF za pomoč pri usposabljanju svojih kandidatov. Zapustiti del svoje solidarnostne zapuščine je enostavno in dostopno ter lahko to storite, ne da bi pri tem posegli v interese svojih dedičev. Ko vaš glas utihne, lahko vaši ideali z močjo in pogumom nadaljujejo s podporo tem kandidatom, da bodo lahko dokončali svoje usposabljanje na cerkvenih univerzah v Rimu in Pamploni. Darujete lahko:

 • Nepremičnine, kot so hiša, stanovanje, stanovanje, podeželsko posestvo itd.
 • Druga sredstva, kot so nakit, umetniška dela, gotovina v bankah ali v gotovini.
 • Fundaciji lahko podarite tudi odstotek svojega premoženja, investicijskih skladov, delnic ali življenjskega zavarovanja.

Kako fundacija CARF upravlja svojo zapuščino solidarnosti?

Izkupiček od prodaje zapuščine bo namenjen pomembni naložbi. Denar od prodaje zapuščenega premoženja bo uporabljen za transcendentno naložbo, ki zagotavlja varen postopek ravnanja z zapuščenim premoženjem. Stalna podpora celostni formaciji duhovnikov in semeniščnikov presega gospodarske cikle. Zato si v fundaciji CARF prizadevamo za ustanovitev sklada (donacija) fundacije, da jih bomo lahko vedno podpirali.

To nas zavezuje k razmišljanju, da se za vsakim duhovniškim poklicem skriva še en Gospodov klic, namenjen vsakemu od nas kristjanov, ki zahteva osebno prizadevanje za zagotovitev sredstev za formacijo.

Kako lahko fundaciji CARF podarim solidarnostni zapis?

Glede na vaš namen in družinske okoliščine ter v skladu z določbami veljavne zakonodaje nas lahko v oporoki navedete na različne načine:

 • Če nimate dedičev, fundacijo CARF lahko imenujete za svojega univerzalnega dediča, tako da postane upravičenec do vseh vaših sredstev, pravic in/ali delnic.
 • Svoje premoženje lahko zapustite tudi več kot eni osebi ali ustanovi, fundacijo CARF pa lahko določite za sodediča in v oporoki navedete odstotek, ki pripada vsaki od strank.
 • Lahko pa nominirate fundacijo CARF volilojemnik, zapustili zapuščino konkretnega dobrega.

Ko se odločite za sodelovanje z oporoko ali zapuščino v korist fundacije CARF, morate samo obiskati notarja in izraziti svojo voljo za oporoko ali zapisati vse ali del svojega premoženja v korist fundacije CARF:

Fundacija Centro Académico Romano
Conde de Peñalver, 45, Entre planta of 1 - 28006 Madrid
CIF: G-79059218

Če se vaše osebne okoliščine ali namen spremenijo, lahko končno odločitev vedno spremenite, s kakršnimikoli vprašanji pa se lahko obrnete na Fundacijo.

Solidarnostna zapuščina je davka oproščena donacija.

Pri poravnavi oporoke za neprofitne subjekte ne velja davek na dediščine in darila, ki je določen v Zakon o decentralizaciji 49/2022 in zato so solidarne zapuščine davka oproščen za upravičence.

Celotna podarjena zapuščina je v celoti namenjena za namene fundacije CARF, zato je dodeljeni del oproščen davka.

"Sporočilo Božjega usmiljenja je zelo konkreten in zahteven življenjski program, saj vključuje dela."

Papež Frančišek
Sporočilo papeža Frančiška za 31. svetovni dan mladih 2016.

Bibliografija

 • Člen 667 civilnega zakonika
 • Zakon 49/2002 z dne 23. decembra 2002 o davčnem režimu za neprofitne organizacije in davčnih spodbudah za mecenstvo.

Delite Božji nasmeh na zemlji.

Vašo donacijo dodelimo določenemu škofijskemu duhovniku, semeniščniku ali redovniku, tako da lahko poznate njegovo zgodbo in molite zanj po imenu in priimku.
DONIRAJTE ZDAJ
DONIRAJTE ZDAJ