DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

28. septembra, 20

Blog

Pastorálna teológia: Čo je pastoračná činnosť?

V roku 2010 bol autor týchto stránok pozvaný na okrúhly stôl na Lateránskej univerzite, aby predstavil situáciu pastorálnej teológie v španielsky hovoriacom svete spolu s ďalšími kolegami, ktorí by prezentovali časť zodpovedajúcu iným oblastiam. Ide o teologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá reflexiou a analýzou praktickej činnosti cirkvi, pastorácie, ktorá v poslednom období zaznamenala významný rozvoj a je základným predmetom vo všetkých programoch teologických štúdií.

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ