WPŁAĆ TERAZ

Poznaj drogę, którą przebyła nasza fundacja

Historia CARF

A 14 lutego 1989 r. rozpoczął podróż CARF. Dziś możemy powiedzieć, że na prośbę setek biskupów na pięciu kontynentach pomagamy w kształceniu księży i seminarzystów na całym świecie.

Nasze uznanie, modlitwy i podziękowania kierujemy do wszystkich dobroczyńców i współpracowników, którzy bezpośrednio lub pośrednio sprawiają, że jest to możliwe każdego dnia.