WPŁAĆ TERAZ
SPOTKANIE REFLEKSYJNE

Integracja grup kościelnych z życiem parafii

Forum OMNES - 20 września 2023 r.
Data i godzina Zgromadzenia:

20 września 2023 r.

12:00 h

Tryb:

Na miejscu

Przewodniczący tego spotkania

Integracja grup kościelnych z życiem parafii

Sprawozdawca

Biskup Antonio Prieto

Biskup Alcalá de Henares

Sprawozdawca

Eduardo Toraño

Krajowy kapelan Odnowy Charyzmatycznej

Sprawozdawca

María Dolores Negrillo

członek zarządu Cursillos w chrześcijaństwie

Moderator

José Miguel Granados

proboszcz

ruchy na forum 1

O czym rozmawialiśmy na tym spotkaniu?

Rozwój i powstawanie ruchów i nowych rzeczywistości kościelnych w parafiach jest odnowieniem i ubogaceniem życia Kościoła. Akceptacja przez proboszczów i zaangażowanie tych ruchów we wspólnocie, która je przyjmuje, pociąga za sobą również szereg wyzwań dla obu stron, które muszą być właściwie przeprowadzone, aby ruchy te były ożywcze dla wspólnoty, a nie "grupami równoległymi". Temat ten był przedmiotem Forum Omnes "Integracja grup kościelnych w życiu parafii", które odbyło się w środę 20 września w Ateneo de Teología w Madrycie. Antonio Prieto, biskup Alcalá de Henares, Eduardo Toraño, Krajowy Konsultor Odnowy Charyzmatycznej i María Dolores Negrillo, członek zarządu Cursillos de Cristiandad.

Organizowane przez

Sponsor