DARUJTE NYNÍ
SETKÁNÍ K ZAMYŠLENÍ

Integrace církevních skupin do života farnosti

Fórum OMNES - 20. září 2023
Datum a čas konání schůze:

20. září 2023

12:00 h

Režim:

Osobně

Předseda tohoto zasedání

Integrace církevních skupin do života farnosti

Zpravodaj

Biskup Antonio Prieto

Biskup z Alcalá de Henares

Zpravodaj

Eduardo Toraño

Národní kaplan Charismatické obnovy

Zpravodaj

María Dolores Negrillo

člen výkonného výboru Cursillos v křesťanství

Moderátor

José Miguel Granados

farář

pohyby na fóru 1

O čem jsme na této schůzce mluvili?

Rozvoj a zakládání hnutí a nových církevních skutečností ve farnostech je obnovou a obohacením života církve. Přijetí těchto hnutí kněžími farností a jejich angažovanost pro společenství, které je přijímá, s sebou nese také řadu výzev, a to pro obě strany, které musí být správně provedeny, aby tato hnutí byla pro společenství oživením, a ne "paralelními skupinami". Na toto téma se zaměřilo fórum Omnes "Integrace církevních skupin do života farnosti", které se konalo ve středu 20. září v Ateneo de Teología v Madridu. Antonio Prieto, biskup z Alcalá de Henares, Eduardo Toraño, národní konzultor charismatické obnovy a María Dolores Negrillo, členka exekutivy Cursillos de Cristiandad.

Pořádá

Sponzor