NU DONEREN

Stichting CARF

21 oktober, 20

Wat vieren we op Allerheiligen?

Op 1 november vieren christenen Allerheiligen. Op deze dag gedenkt de Kerk alle overledenen die na het vagevuur volledig geheiligd zijn.

Allerheiligen, een christelijke feestdag

Op 1 november vieren christenen Allerheiligen. Op deze dag gedenkt de Kerk alle overledenen die, na de leeftijd van overlijden, nog in leven zijn. vagevuurZij zijn volledig geheiligd en genieten het eeuwige leven in de aanwezigheid van God.

Daarom wordt Allerheiligen niet alleen gevierd ter ere van de gezegende of heilig verklaarde heiligen die de Kerk op een speciale dag van het jaar viert. eer allen die niet heilig verklaard zijn, maar al in de aanwezigheid van God leven.. Deze zielen worden al als heilig beschouwd omdat ze onder de aanwezigheid van God zijn.

Geschiedenis van Allerheiligen

Deze viering ontstond in de 4e eeuw door het grote aantal martelaren van de kerk. Later, op 13 mei 610, wijdde paus Bonifatius IV het Romeinse Pantheon aan de christelijke eredienst. Zo begon men ze te vieren op deze datum.

Later heeft paus Gregorius IV, in de 7e eeuw, het feest verplaatst naar 1 november.

De officieel door de katholieke kerk "heilig verklaarde" heiligen zijn met duizenden. Maar is er een immens aantal ongewijde heiligen, die al genieten van God in de hemel.... Aan deze niet-gecanoniseerde heiligen is deze feestdag speciaal gewijd. De kerk wil het werk erkennen van de "onbekende heiligen" die anoniem hun leven riskeerden voor gerechtigheid en vrijheid.

Op Allerheiligen viert de kerk een plechtig feest voor alle doden.

Allerheiligen, geschilderd door Fra Angelico. Italiaanse schilder die zijn leven als Dominicaanse broeder wist te combineren met dat van schilder. Hij werd zalig verklaard door Johannes Paulus II in 1982.

Verschil tussen Allerheiligen en Allerzielen

De Paus Franciscus legde heel duidelijk het verschil uit tussen Allerheiligen en Allerzielen:

"Op 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. Op 2 november vieren we de Dodenherdenking. Deze twee feesten zijn nauw met elkaar verbonden, hoe vreugde en tranen in Jezus Christus een synthese vinden die het fundament is van ons geloof en onze hoop.. Inderdaad, aan de ene kant verheugt de Kerk, pelgrim in de geschiedenis, zich door de voorspraak van de heiligen en de zaligen die haar steunen in de zending van de verkondiging van het Evangelie; aan de andere kant deelt zij, net als Jezus, het wenen van hen die lijden onder de scheiding van hun geliefden, en net als Hij en dankzij Hem laat zij haar dankzegging weerklinken bij de Vader die ons heeft bevrijd van de heerschappij van zonde en dood".

"Er zijn veel wonderbaarlijk heilige christenen, er zijn veel wonderbaarlijk, heerlijk heilige moeders van gezinnen; er zijn veel wonderbaarlijke vaders van gezinnen. Zij zullen plaatsen van verwondering bezetten in de hemel." Sint Josemaría Escrivá de Balaguer

Allerheiligen

Op 1 november viert de katholieke kerk het feest van Allerheiligen. Dit feest is ingesteld ter ere van elke heilige, bekend of onbekend, voor hun grote werk bij het verspreiden van Gods boodschap. Veel mensen wonen vandaag een speciale mis ter ere van hen bij. Deze dag van het feest van Allerheiligen, de kerk vraagt ons naar de hemel te kijken, wat ons toekomstige vaderland is. Wij gedenken allen die al bij God zijn en die niet zoals de gecanoniseerde heiligen worden herdacht. Er zijn miljoenen die de aanwezigheid van God al hebben bereikt. De meesten van hen zijn misschien niet rechtstreeks aangekomen, ze zijn misschien door het vagevuur gegaan, maar uiteindelijk zijn ze erin geslaagd in de aanwezigheid van God te staan.

Allerzielen

2 november is de dag van de gelovige overledenen. Hoewel het hetzelfde lijkt, is het dat allerminst. Allereerst is het belangrijk te onthouden dat de viering van de doden een culturele traditie is waarbij mensen de overledenen herdenken en altaren inrichten waar zij foto's, bloemen en het voedsel plaatsen dat de herinnerde persoon tijdens zijn of haar leven zo lekker vond. Volgens historici wordt deze traditie vooral gevonden in Mexico 1800 jaar voor Christus. Op deze dag nodigt de Kerk ons uit om te bidden voor allen die reeds gestorven zijn, maar die wellicht de eeuwige vreugde nog niet hebben bereikt. Misschien zitten ze in het vagevuur en hebben ze onze gebeden nodig. hen gedenken tijdens de Heilige Mis voor de doden  en bid te allen tijde voor zijn eeuwige rust.

Met de medewerking van

Catechismus van de Katholieke Kerk
Opus Dei.com
Vaticaans nieuws

 

 

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN