CARF fondas
Susisiekite su
Paaukoti dabar
DONUOKITE DABAR
Susisiekite su
Paaukoti dabar

Navaroje man yra naujas iššūkis, kuris padės geriau tarnauti savo vyskupijai.

Vardas ir pavardė: Christhian Ernesto Velásquez Tejada.
Amžius: 23 metų.
Situacija: Seminaristas.
Kilmė: Granada, Nikaragva.
Tyrimai: Teologija Navaros universiteto bažnytiniuose fakultetuose.

"Gimiau Granadoje, Nikaragvoje, mano tėvai nebuvo praktikuojantys katalikai, bet jie eidavo į Mišias, ta, kuri mane mokė tikėjimo, turiu gražių prisiminimų, kai buvau vaikas, o ji jau buvo garbaus amžiaus, ji išmokė mane melstis, bet pirmiausia vadinti Mergelę Mariją savo motina, dėl jos labai myliu Švenčiausiąją Mergelę ir maldas, kuriomis ji išmokė mane į ją kreiptis, ji buvo mano močiutė.

Dar būdamas vaikas tapau savo parapijos, kuriai anksčiau vadovavo tėvai jėzuitai, ministrantu ir iš jų išmokau mylėti Švenčiausiąją Širdį bei suvokti ir įsisąmoninti dvasinio vadovavimo svarbą.

Kai 2012 m. pradėjau studijuoti vidurinėje mokykloje, mano bendruomenės parapija (Asunción Xalteva parapija) dėl jėzuitų kunigų fizinių sunkumų pasuko kitu keliu - ji tapo vyskupijos parapija, o pirmasis vyskupijos parapijos kunigas kun. Augusto tapo vyskupijos parapijos kunigu, o pirmasis vyskupijos parapijos kunigas, vardu kun. Augusto, tapo vyskupijos parapijos kunigu, ir jo pasitikėjimas bei draugystė paskatino mane sekti Jėzaus Kristaus pašaukimu, nes jo pavyzdys, nusiteikimas ir dvasingumas, taip pat, kai tikintiesiems prireikdavo pagalbos ar patarimo, jie sulaukdavo dėmesingo kunigo dėmesio ir daug kitų mano vyskupijos kunigų pavyzdžių, pavyzdžiui, dabartinis mano parapijos kunigas, vyskupijos generalinis vikaras Luisas Vallejosas.

Vėliau baigiau vidurinę mokyklą, o vėliau, parapijos kunigo padrąsintas ir pats apsisprendęs, įstojau į kunigų seminariją, kur baigiau pirmąsias filosofijos studijas, padėjusias man pamatyti platesnę tarnystę bendruomenėje, šeimoje ir krikščioniškame gyvenime.

Ši nauja galimybė formuotis tarptautinėje Bidasoa seminarijoje ir studijuoti Navaros universitete man yra naujas iššūkis, kuris padės man su Dievo ir Marijos pagalba geriau tarnauti savo vyskupijai, todėl dėkoju Dievui ir aukotojams už šią puikią kunigiškojo ugdymo galimybę."

LupakryžiusChevron-down