LAHJOITA NYT

CARF-säätiö

28 syyskuu, 20

Blogi

Pastoraaliteologia: Mitä on pastoraalinen toiminta?

Vuonna 2010 näiden sivujen kirjoittaja kutsuttiin Lateranin yliopistossa järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun esittelemään pastoraaliteologian tilannetta espanjankielisessä maailmassa yhdessä muiden kollegojen kanssa, jotka esittelisivät muita alueita vastaavan osan. Se on teologinen tieteenala, joka käsittelee kirkon käytännön toiminnan, pastoraalin, pohdintaa ja analyysia. Se on kehittynyt viime aikoina merkittävästi, ja se on kaikkien teologisten opintojen perusaihe.

VOCATION 
JOKA JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ

Auta kylvämään
pappien maailma
LAHJOITA NYT