ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Αίθουσα Τύπου

Πόροι και πληροφορίες για δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης σχετικά με το Ίδρυμα CARF και τις δραστηριότητές του.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω

Επικοινωνία με τον Τύπο για συνεντεύξεις και πληροφορίες [email protected]

Κατεβάστε το press kit μας με λογότυπα, εικόνες και πληροφορίες.