DONERER NU

CARF-fonden

28. september, 20

Blog

Pastoralteologi: Hvad er pastoral handling?

I 2010 blev forfatteren af disse sider inviteret til en rundbordsdiskussion på Lateranuniversitetet for at præsentere pastoralteologiens situation i den spansktalende verden sammen med andre kolleger, som skulle præsentere den del, der svarer til andre områder. Det er en teologisk disciplin, der beskæftiger sig med refleksion og analyse af kirkens praktiske handling, pastoraliteten, som har gennemgået en betydelig udvikling i nyere tid og er et grundlæggende emne i alle teologiske uddannelser.

EN VOKATION 
DER VIL SÆTTE SINE SPOR

Hjælp til at så
Præsternes verden
DONERER NU