PASTORAČNÍ PÉČE

Don Alejandro Burgos

Tento nadšený kněz ze španělského Valladolidu měl Rusko v srdci téměř od svého kněžského svěcení, až jednoho dne v roce 2002 církev požádala o kněze, kteří by do této země odjeli. Tam prožil dobrodružství stavby první svatyně Panny Marie Fatimské v zemi, kde je pouze 0,61 % katolíků.
Don Alejandro Burgos: Rusko

Pamplona - Petrohrad

Otec Burgos nebo Otec Alexandr, jak je znám v Rusku, byl seminaristou na církevní koleji Bidasoa (Pamplona) díky stipendiu nadace Římského akademického centra (CARF); později si rozšířil studia na Papežské univerzitě Svatého kříže (Řím) a poté působil v diecézi Valladolid (Španělsko), do které patří. V roce 2002 nabídl, že pojede do Ruska sloužit katolíkům latinského a byzantského obřadu, dvěma katolickým menšinám z přibližně jednoho milionu katolíků žijících v Rusku, což je 0,61 % obyvatelstva.

Don Alejandro Burgos: Rusko
kandidáti
kandidáti
kandidáti

Oživení farního života

Jeho příjezd na místo určení do Petrohradu nebyl snadný. Farnost byla již rok bez faráře a neexistoval zde žádný komunitní život. O rok později se jim podařilo farnost zaregistrovat. Farníci, jak vysvětluje, "jsou ruští pravoslavní, kteří chtějí přestoupit ke katolictví, ale neopouštějí své tradice a obřady".

První fatimská svatyně v Rusku

Letos byla schválena výstavba svatyně Panny Marie Fatimské. V této zemi je to velmi rozšířená zbožnost. Jan Pavel II. zasvětil Rusko Panně Marii Fatimské a 15. května 2017 zasvětili svou zemi ikoně této úcty k Panně Marii také ruští biskupové.

V tomto smyslu je ikona zamýšlena jako výzva k jednotě církve v osobě Marie pod patronací Fatimy. Na ikoně jsou kromě tradičních písmen MR ZY, která označují Mariino božské mateřství, vyryty dva nápisy. Nahoře je uveden název ikony: obraz Panny Marie Fatimské. Vlevo dole je větším písmem napsáno: Toboiu Edinstbo, což znamená V jednotě.

Don Alejandro Burgos: Rusko
"Vždycky jsem měl misijní neklid, a když Svatý stolec požádal o kněze do Kazachstánu, začal jsem proces rozlišování se svým biskupem z Valladolidu, tehdejším biskupem José Delicadem Baezou. Z lidského hlediska se věci zvrtly a já jsem nakonec odjel do Ruska."
Don Alejandro Burgos

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ