ДАРИ СЕГА

Зала за пресата

Ресурси и информация за журналисти и медии относно Фондация КАРФ и нейните дейности.
За повече информация вижте по-долу

Контакт с пресата за интервюта и информация на адрес [email protected]

Изтеглете нашия комплект за пресата с лога, изображения и информация.