NU DONEREN

Stichting CARF

22 maart, 24

francisco eusebio vinumo

"Rome is de eeuwige stad, niet omdat ze nooit sterft, maar omdat ze je eeuwig maakt".

Francisco Eusébio Vinumo is een jonge Angolese seminarist die in het Sedes Sapientiae seminarie in Rome woont en net een paar maanden geleden tot diaken is gewijd. Soms hebben we het verhaal van een Afrikaan nodig om de rijkdom van Rome en haar erfenis voor iedereen te beseffen.

Francisco Eusebio Vinumo, een Angolees in Rome, ziet de eeuwige stad als een onvoorstelbare droom. Voor hem ziet het er als volgt uit: "Het is een stad met een eeuwenoude christelijke geschiedenis. Hier zijn is de wortels aanraken van onze voorouders, onze aartsvaders in het christendom.Je leeft samen met heiligen, martelaren, pausen en al diegenen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van het christendom. Hier zijn is een onvergelijkbare ervaring, want je verwondert je over alles wat je ziet; je raakt dingen aan die zijn overgeleverd door de apostelen en de heiligen.... Kortom, in Rome zijn is de universaliteit van de Kerk ervaren".  

Een gezin van zes broers en zussen

Maar voordat hij in Rome aankwam, maakte Franciscus Eusebius verschillende beproevingen en keuzes door. Hij groeide gelukkig op in een groot gezin. Hij is de jongste van zes broers en zussen, in een gezin dat goed beschermd en verzorgd werd door zijn moeder, Maria Teresa van Jezus, die haar kinderen de liefde voor de Heer bijbracht. 

Francisco-Eusebio-Vinumo-Seminar

Zijn leven verliep normaal. En zo legt hij uit dat zijn roeping niets bijzonders had, "zoals de bijbelse roepingen van Mozes, Abraham, Jesaja, Jeremia, Samuël en die van sommige priesters en nonnen, die een soort magische aanraking hadden". Maar misschien werd de 'magische aanraking' waar Franciscus het over heeft hem wel gegeven door zijn geliefde moeder in de loop van een gewoon, alledaags leven. 

Maria Teresa, de Afrikaanse moeder die opvoedt en verzorgt

Maria Teresa, als een Afrikaanse moeder die verwelkomt, opvoedt en zorgt, moedigde haar zes kinderen (drie jongens en drie meisjes, en een zevende in de hemel) aan om deel te nemen aan religieuze activiteiten, zoals catechese en de rozenkrans, die ze soms als gezin baden, en, het belangrijkste, het bijwonen van de Heilige Mis.

Als gedisciplineerd en traditionalistisch gezin in Afrika kregen ze een aantal straffen als ze niet deelnamen aan religieuze activiteiten, iets wat niet wordt aanbevolen, maar wat Franciscus zich zonder trauma herinnert als iets "grappigs in het christelijke leven van ons gezin, grappig omdat het ongebruikelijk was, maar wat heel belangrijk was voor onze religieuze vorming". 

Daarom was naar de mis en catechese gaan een verplichting voor de kinderen en als ze niet meededen, werden ze gestraft zonder maaltijd en afwas. En omdat zijn verhaal zeker gemist zal worden, kwalificeert Francisco het met een glimlach: "De liefde van een moeder is zo groot dat ze, voor degenen die gestraft werden, uiteindelijk altijd wat eten voor ons bewaarde, ook al was het geen volledige maaltijd".

Pedagogische straf

Franciscus benadrukt dat zulke straffen, hoe onwenselijk ze ook mogen lijken, hij en zijn broeders er met nostalgie en dankbaarheid aan terugdenken, omdat, net zoals God zijn kinderen met liefde corrigeert, Deze straf was pedagogisch, omdat onze moeder altijd het beste met ons voor had en ons op het rechte pad wilde zien.. En dankzij deze straffen begon mijn beroepsavontuur. 

Tussen de pedagogische straf en het bijwonen van de mis, werd er één interesse in hem gewekt: het aandachtig observeren van de priester. "Zijn manier van vieren boeide me, vooral als hij zong. In de immensiteit en diversiteit waarmee God mensen in zijn wijngaard roept, voelde ik me geroepen om hem op die momenten te dienen"..

Zijn seminarist broeder

Een andere, niet minder belangrijke figuur in de ontdekking van zijn roeping was zijn broer, toen seminarist en nu priester. Zijn getuigenis had grote invloed op zijn keuze. 

Dus ging hij naar de roepingengroep in zijn parochie, geleid door de Zusters van de Allerheiligste Verlosser, en vervolgens naar de misdienaarsgroep.

Het proces om naar het seminarie te gaan was echter niet gemakkelijk. Allereerst moest de pastoor een keuze maken, want het aantal misdienaars en roepingen is groter dan het aantal vacatures. Gelukkig was hij een van de uitverkorenen. Maar de strijd was nog niet gestreden, want hij moest nog een toelatingstest afleggen bij het kleinseminarie. Opnieuw was het aantal kandidaten enorm. Zoals ze zeggen: "als God je roept, volhard dan tot je slaagt"

Na de test, een paar dagen later, ontdekte hij enthousiast dat hij een van de toegelatenen was. Dus ging ik op 14-jarige leeftijd, in 2011, naar het Klein Seminarie Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid in het aartsbisdom Huambo.

Uitdagingen en moeilijkheden

Zoals op elke reis zijn er moeilijkheden en uitdagingen geweest tijdens zijn seminariecarrière, maar vandaag voelt hij zich steeds volwassener in zijn priesterroeping. 

"In de seminaries waar ik ben geweest, zowel in Angola als hier in Rome, in het Sedes Sapientiae seminarie, is alles samengekomen zodat mijn geloof, mijn liefde voor God, voor de Maagd Maria en mijn volharding in mijn roeping zijn gegroeid en steeds sterker zijn geworden," drukt hij enthousiast uit.

Jouw ervaring in Rome

En van Afrika naar Rome, waar, zoals hij aan het begin zei, zijn verblijf in de stad van de Tiber hem zo verwondert dat hij er geen woorden voor heeft. Of misschien toch wel: een "unieke, unieke, onherhaalbare en verrijkende" ervaring. 

Want voor hem is het altijd verrijkend om in contact te komen met een andere realiteit dan die waaraan hij gewend was, vooral als het gaat om een nieuwe cultuur en een nieuwe manier van leven. modus vivendi totaal anders. 

"Ik beleef deze opwindende realiteit omdat in Rome zijn, de hoofdstad van het christendom, een unieke gelegenheid en kans is. Je komt niet alleen in contact met een nieuwe cultuur, maar met een verscheidenheid aan culturen en ontmoet mensen van over de hele wereld. Dit wordt ervaren in het samenleven in het seminarie en op de universiteit, maar ook in de omgeving van de stad Rome en van Italië, waar we omgaan met de wereld", zegt de jongeman. jonge Angolees.

Het gevoel van katholiciteit

Tussen de verscheidenheid aan mensen uit verschillende landen en culturen is er voor Franciscus één ding dat hen bindt: het christendom, en in het bijzonder het katholicisme. 

"Door deze ervaring zie en leef je echt de aard van de 'Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische' aard van de Kerk, en dus verenigd zijn in verscheidenheid. Leven in Rome is een voortdurende leerervaring, een unieke en onherhaalbare rijkdom, en ik geniet ervan. Ik zie echt de schoonheid van de Kerk in haar universaliteit. Ik durf te zeggen dat Rome de eeuwige stad is, niet omdat ze nooit sterft, maar omdat ze je eeuwig maakt.

Dankbaarheid

En voor de geweldige ervaring die hij heeft in zijn geliefde Rome, in de Internationaal seminar Sedes Sapientiae en in de Pauselijke Universiteit van het Heilige KruisHij wil graag afsluiten met een welgemeend en oprecht dankjewel: 
"Vandaag kan ik als diaken alleen maar zeggen: dank u, dank u! gratias tibi Dominien dank aan de weldoeners van de Stichting CARF voor het geven van de immense kans om opgeleid te worden tot seminarist en priester in de Eeuwige Stad Rome!.


Gerardo Ferrara
Afgestudeerd in geschiedenis en politieke wetenschappen, gespecialiseerd in het Midden-Oosten.
Verantwoordelijk voor studenten aan de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN