NU DONEREN

In de moeilijke tijden die de wereld doormaakt, hebben jullie ervoor gekozen om een paar bevoorrechten zoals ik te helpen door jullie harten te openen.

Naam: Cosmas Kasonde.
Leeftijd: 38 jaar.
Situatie: Presbyter.
Oorsprong: Kasama, Zambia.
Onderzoek: van Canoniek Recht aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Cosmas Kasonde is een priester van het bisdom Kasama in Zambia.

"Om te beginnen wil ik u namens mijn bisschop en mijzelf bedanken voor al uw steun sinds ik mijn studie hier in Rome ben begonnen. 

Mijn leven van studie blijkt een prachtige ervaring te zijn en ik ben bemoedigd door de wetenschap dat alles wat ik leer de katholieke kerk zal helpen, zowel plaatselijk als universeel. En ondanks de moeilijke tijden die de wereld doormaakt, kozen jullie ervoor om een paar bevoorrechten zoals ik te helpen door jullie harten te openen. Een gebaar van vrijgevigheid dat mij in staat stelt mij aan mijn studie te wijden door mij alle relevante faciliteiten te bieden om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Ik ben ook gegroeid in geestelijk leven door altijd tijd te hebben voor gebed, begeleiding en gemeenschapsleven in de residentie waar we verblijven.

Er zijn niet genoeg woorden voor u, lieve weldoeners, om mijn dankbaarheid aan u uit te drukken en weet dat u altijd aanwezig zult zijn in mijn gebeden waarin ik God vraag u te zegenen en te beschermen.