DONĒT TAGAD

CARF fonds

3 jūnijs, 24

Jēzus Sirds Svētais

Jēzus Vissvētākās Sirds svētki 2024

Baznīca visu jūnija mēnesi velta Vissvētākajai Jēzus Sirdij, lai mēs godinātu, godinātu un atdarinātu Jēzu, jo īpaši to, kam ir sirds, kas mīl bez mēra. Jānis Pāvils II teica, ka "šie svētki atgādina par Mīlestības noslēpumu, kas Dievam ir pret visu laiku cilvēkiem".

Jēzus Vissvētās Sirds svētkos mēs svinam Dieva mīlestības liturģisko svinību: šodien ir mīlestības svētki, pirms dažiem gadiem teica pāvests Francisks. Un viņš piebilst: "Apustulis Jānis mums saka, kas ir mīlestība: nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš pirmais mūs ir mīlējis." Viņš mūs gaidīja ar mīlestību. Viņš ir pirmais, kas mīl.

Kad tas notiek?

Viss jūnija mēnesis ir veltīts Vissvētākajai Jēzus Sirdij, lai gan tās svētku diena ir pēc Sv.Jāņa svētku oktāvas. Korpusa Kristi. Šogad 2024. gadā notiks piektdien, 7. jūnijā.

Svētā Hosemarija aicina svētku laikā meditēt par Dieva Mīlestību: "Tās ir domas, jūtas, sarunas, ko mīlošās dvēseles vienmēr veltījušas Jēzum. Bet, lai saprastu šo valodu, lai patiesi saprastu, kas ir cilvēka sirds un Kristus Sirds, mums ir vajadzīga ticība un pazemība.

Pielūgsme Jēzus Svētajai Sirdij

YouTube Noklusējuma iestatījumi (13:54)

Svētā Hosemarija uzsver, ka mums kā dievlūdzējiem ir jāpatur prātā viss bagātīgais, kas ietverts šajos vārdos: Jēzus Sirds Svēta.

Kad mēs runājam par cilvēka sirdi, mēs runājam ne tikai par jūtām, mēs runājam par visu cilvēku, kas mīl, kas mīl un izturas pret citiem. Mēs varam teikt, ka cilvēks ir tā vērts, cik vērta ir viņa sirds.

Bībele runā par sirdi, runājot par cilvēku, kurš, kā teica pats Jēzus Kristus, visu sevi - dvēseli un miesu - vērš uz to, ko viņš uzskata par savu labumu. "Jo, kur ir jūsu dārgumi, tur būs arī jūsu sirds" (

Svētā Hosemārija, runājot par Sirds pielūgsmi, parāda Dieva mīlestības pārliecību un patiesību par Viņa sevis dāvināšanu mums. Iesakot veltīšanos Jēzus Svētajai Sirdij, viņš iesaka mums sevi pilnībā - ar visu, kas mēs esam: ar visu savu dvēseli, jūtām, domām, vārdiem un darbiem, darbiem un priekiem - vērst uz visu Jēzu.

Tāda ir patiesa nodošanās Jēzus Sirdij: iepazīt Dievu un iepazīt pašiem sevi, skatīties uz Jēzu un vērsties pie Viņa, kurš mūs iedrošina, māca un vada. Atgriezenība nevar būt virspusējāka par to, kāda ir cilvēkam, kurš, nebūdams pilnībā cilvēks, nespēj saskatīt iemiesotā Dieva realitāti. Neaizmirstot, ka Svētā Marijas Sirds vienmēr ir viņam līdzās.

Kāda ir Vissvētās Sirds nozīme?

Jēzus Vissvētās Sirds attēls mums atgādina par mūsu ticības galveno būtību: cik ļoti Dievs mūs mīl ar savu Sirdi un cik ļoti mums tādēļ ir jāmīl Viņš. Jēzus mūs mīl tik ļoti, ka Viņš cieš, kad Viņa milzīgā mīlestība netiek atmaksāta.

Pāvests Francisks mums saka, ka Jēzus Sirds mūs aicina mācīties "no Tā Kunga, kas pats sevi ir darījis par ēdienu, lai ikviens būtu vēl pieejamāks citiem, kalpojot visiem, kam tas ir nepieciešams, īpaši nabadzīgākajām ģimenēm".

Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētā Sirds, kuru mēs svinam, palīdz mums saglabāt mūsu sirdis pilnas žēlsirdīgas mīlestības pret visiem, kas cieš. Tādēļ lūgsim par sirdi:

  • LabiSpēj just līdzi radību bēdām, spēj saprast.
  • Kas prot mīlēt, Ja mēs vēlamies palīdzēt citiem, mums ir jāmīl viņus ar mīlestību, kas ir saprotoša un pašaizliedzīga, ar mīlestību un labprātīgu pazemību. Kā Jēzus mūs mācīja: mīlestība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko.
  • Ka es meklēju DievuLai viņš meklē Dievu: Un Jēzus, kas ir veicinājis mūsu ilgas, iziet mums pretī un saka: ja kāds slāpst, lai nāk pie manis un dzer. Un Viņā mēs varam atrast atpūtu un spēku.

Savu mīlestību mēs varam parādīt ar darbiem, un tas ir tas, kas ir veltījums Jēzus Svētajai Sirdij.

Kristiešu miers

Šajā svētku dienā mums, kristiešiem, ir jāapņemas censties darīt labu. Mums vēl ir tāls ceļš ejams, līdz mūsu zemes līdzāspastāvēšanu iedvesmos mīlestība.

Tomēr sāpes nepazudīs. Šo sāpju priekšā mums, kristiešiem, ir autentiska atbilde, atbilde, kas ir galīga: Kristus pie krusta, Dievs, kurš cieš un mirst, Dievs, kurš mums dāvā savu Sirdi, kurš no mīlestības pret visiem atver šķēpu.

Mūsu Kungs ienīst netaisnību un nosoda tos, kas to izdara. Taču, tā kā Viņš ciena katra indivīda brīvību, Viņš ļauj viņiem pastāvēt.

Viņa Mīlestības pilnā Sirds par cilvēci lika Viņam uzņemties uz Sevi visas šīs mokas: mūsu ciešanas, mūsu skumjas, mūsu mokas, mūsu izsalkumu un slāpes pēc taisnīguma. Dzīvot Jēzus Sirdī nozīmē cieši vienoties ar Kristu, kļūt par Dieva mājvietu.

"Kas mani mīl, to mīlēs arī mans Tēvs," mūsu Kungs mums pasludināja. Un Kristus un Tēvs Svētajā Garā nāk pie dvēseles un apmetas tajā," saka svētais Hosemarija.

Cilvēks, viņa dzīve un laime ir tik vērtīga, ka pats Dieva Dēls atdod Sevi, lai to izpirktu, lai mūs šķīstītu, lai mūs paaugstinātu. Kurš gan nemīlētu savu tik ievainoto sirdi? jautāja kāda apcerīga dvēsele. Un viņš turpināja jautāt: "Kurš neatmaksātu mīlestību par mīlestību, kurš neapņemtu tik šķīstu sirdi?

Kā radās svētki? Jēzus Vissvētākās Sirds vēsture

Tas bija nepārprotams Jēzus lūgums, kurš 1675. gada 16. jūnijā viņai parādījās un parādīja savu Sirdi. Svētā Margareta Marija Alacoque. Jēzus viņai vairākkārt parādījās un sacīja, cik ļoti Viņš mīl viņu un visus cilvēkus un cik ļoti sāp Viņa sirdi, ka cilvēki grēka dēļ novēršas no Viņa.

Šo apmeklējumu laikā Jēzus lūdza Svēto Margaretu mācīt mūs vairāk mīlēt Viņu, būt Viņam dievbijīgiem, lūgties un, pats galvenais, labi izturēties, lai Viņa Sirds vairs neciestu no mūsu grēkiem.

Vēlāk svētā Margareta kopā ar savu garīgo vadītāju izplatīja vēstījumus par Jēzus Svēto Sirdi. 1899. gadā pāvests Leons XIII publicēja encikliku Annum Sacrum par cilvēces iesvētīšanu, kas notika tajā pašā gadā.

Sv.Jānis Pāvils II savā pontifikātā iedibināja šos svētkus papildus Pasaules lūgšanu dienai par priesteru svētdarīšanu.

Daudzas grupas, kustības, ordeņi un reliģiskās kongregācijas jau kopš seniem laikiem ir atradušās viņa aizsardzībā.

Jēzus Sirds baznīca Romā

Romā atrodas bazilika Svētā Sirds (Vissvētās Sirds), ko uzcēla svētais Jānis Bosko pēc pāvesta Leona XIII lūguma un par ziedojumiem, ko sniedza ticīgie un pielūdzēji no dažādām valstīm.

Lūgšana uz Jēzus Svēto Sirdi katoļu dievkalpojumos

Kā lūgties uz Jēzus Svēto Sirdi? Mēs varam iegūt lūgšanu kartiņu vai Jēzus Vissvētākās Sirds attēlu un tās priekšā veikt ģimenes veltījumu Viņa Svētajai Sirdij šādi:

Raksta Svētā Marija Alacoque:

"Es, (šeit ierakstiet savu vārdu), nododu un veltīju sevi mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajai Sirdij, savu personu un savu dzīvi, savas lūgšanas, bēdas un ciešanas, tā, ka nevēlos kalpot sev no jebkuras savas būtības daļas, bet godu, mīlestību un slavu Viņam. Tā ir mana neatsaucama griba būt viss no Viņa un darīt visu Viņa mīlestības dēļ, no visas sirds atsakoties no visa, kas Viņam varētu nepatikt.

Tādēļ es Tevi, Svētā Sirds, ņemu par vienīgo savas mīlestības objektu, par savas dzīves aizbildni, par savas pestīšanas drošību, par līdzekli pret manu trauslumu un nepastāvību, par visu manas dzīves trūkumu labotāju un par savu patvērumu nāves stundā.


Bibliogrāfija

Tas ir Kristus, kas iet garāmsvētais Hosemarija Eskrivā
AtzīšanāsSvētā Augustīna
Vēstule, 1986. gada 5. oktobris, M. R. P. KolvenbachamSvētais Jānis Pāvils II
Opusdei.org
Vaticannews.va

VOKĀCIJA 
KAS ATSTĀS PĒDAS

Palīdzība sēt
priesteru pasaule
DONĒT TAGAD

Saistītie raksti