ADOMÁNYOZZON MOST

CARF Alapítvány

szeptember 28., 20.

Blog

Lelkipásztori teológia: Mi a lelkipásztori cselekvés?

2010-ben e lapok szerzőjét meghívták a Lateráni Egyetem kerekasztal-beszélgetésére, hogy bemutassa a pasztorális teológia helyzetét a spanyol nyelvű világban, más kollégákkal együtt, akik a más területeknek megfelelő részt mutatják be. Az egyház gyakorlati tevékenységének, a lelkipásztorkodásnak a reflexiójával és elemzésével foglalkozó teológiai diszciplína, amely az utóbbi időkben jelentős fejlődésen ment keresztül, és a teológiai tanulmányok valamennyi programjának alapvető tárgya.

A VOKÁCIÓ 
AMI NYOMOT HAGY

Segítség a vetéshez
a papok világa
ADOMÁNYOZZON MOST