ADOMÁNYOZZON MOST

Boldogan hálát adok Istennek, hogy arra hívott, hogy kövessem őt.

Név: Angel Alberto Cepeda Pérez
Kor: 36 éves
Helyzet: Presbiter
Eredet: El Vigía - San Carlos del Zulía, Venezuela
Tanulmány: Teológiai diplomát szerzett a római Szent Kereszt Pápai Egyetemen.

Ezt a nevet kaptam szüleimtől születésem és keresztelésem idején: Angel Alberto Cepeda Pérez, szüleim Angel Atilio Cepeda és Adriana del Carmen Pérez de Cepeda, akik 47 éve házasok, Melynek gyümölcseként 4 gyermekünk született (két nő és két férfi), Wendy Niraida Cepeda Pérez (47), Angel Atilio Cepeda Pérez (45), Jeidy Nidet Cepeda Pérez (43), és végül én (36), akinek a nevét már e bekezdés elején leírtam. A venezuelai Zulia állam San Francisco településén, San Franciscóban születtem, bár gyermek- és ifjúkoromat a Zulia állam Jesús Maria Semprun településén, Casigua el Cubo településen éltem, ahol a szüleim élnek, mivel abban a városban, ahonnan kiirtották őket, hogy pedagógusként dolgozzanak.

Katolikus családban nőttem fel, ahol nagyon boldogan éltem gyermekkoromat ebben a Casigua el Cubo nevű kisvárosban, ahol óvodai és általános iskolai tanulmányaimat az alapiskolában végeztem, ahol édesanyám pedagógusként dolgozott. Ezt követően középiskolai tanulmányaimat egy olyan intézményben folytattam, ahol édesapám földrajz- és bolivári szaktanárként dolgozott. Tanulmányaim végén szüleim lehetőséget adtak arra, hogy egyetemi tanulmányaimat Maracaibo városában folytassam, amely Zulia állam fővárosa.

Másrészt, mind gyermekkoromban, mind serdülőkoromban éreztem, hogy segíteni kell az embereken, különösen azokon, akik különleges helyzetben vannak. 9 éves koromban elsőáldoztam a Casigua el Cubo-i Szentháromság plébánián, 15 éves koromban konfirmáltam Monsignor Ramiro Diaz kezei alatt, aki korábban a plébánia plébánosa volt, és akit a Machiques-i Apostoli Vikariátus, a mai Machiques-i Egyházmegye püspökévé neveztek ki. Gyermek- és serdülőkoromban mindig közel álltam a Mária Szeplőtelen Misszionárius Oblátusokhoz. Kamaszkoromban rövid ideig katekétikai asszisztensként is szolgáltam ebben a plébánián, anélkül, hogy megszűntem volna nagy csodálattal viseltetni a papok és az általuk végzett nagyszerű munka iránt.

Ezután 2003-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Dr. Rafael Belloso Chacín Egyetemen azzal a céllal, hogy távközlési elektronikai mérnöki diplomát szerezzek. Rafael Belloso Chacín azzal a céllal, hogy megszerezzem a diplomát, mint elektronikai mérnök a távközlésben említést, hagyva néhány szünetet a képzési folyamatomban, mert úgy éreztem, hogy valami más hiányzik, ez nem töltött ki teljesen, ebben a megszakításban a tanulmányok alatt úgy döntöttem, hogy egy ideig dolgozom, de valami még mindig hiányzott az életemből, egy idő után úgy döntöttem, hogy folytatom a tanulmányaimat, hogy 2012-ben befejezzem őket, azonnal elkezdtem dolgozni a Zulia állam kormányával 4 évig, ami arra szolgált, hogy emberileg és szakmailag növekedjek. 2016-ban úgy döntöttem, hogy lemondok erről a munkáról, és Caracasba megyek, hogy gyakorolhassam a szakmámat, és tovább növekedjek emberként, de ezzel egyidejűleg elkezdtem egy kicsit közelebb kerülni az egyházhoz.

Ebben az értelemben kezdtem el segíteni a caracasi érsekség egyik papjának, aki megbízott a Jó Pásztor plébánia közösségi hálózatainak kezelésével. Ez alkalommal megragadtam az alkalmat, hogy a plébánosnak bízzam meg magam a papi hivatással kapcsolatos aggodalmaimmal, és ő azt javasolta, hogy végezzek el egy sor gyakorlatot, amely elvezethet ahhoz, hogy valóban eldöntsem, hogy Isten hívott-e a papi hivatáson keresztül. Miután mindezt a megkülönböztetést elvégeztem, az atya azt mondta nekem, hogy én döntöttem úgy, hogy igent mondok az Úrnak: ez egy nehéz pillanat volt számomra, de nagy örömmel éltem meg, és úgy döntöttem, hogy válaszolok a hívásra, amelyet Isten intézett hozzám. Az El Vigia - San Carlos de Zulia egyházmegye püspökének, Monsignore Juan de Dios Peña Rojasnak mutattam be magam a plébánia papja által átadott levelekkel, ahol a szolgálatomat végeztem, valamint a Caracasi Főegyházmegye Hivatáskihívó Központjának, és néhány nappal később választ kaptam. Azt mondták azonban, hogy egy másik egyházmegye szemináriumába kell mennem, mivel a miénknek nincs saját szemináriuma, és emiatt a püspöknek más egyházmegyékbe kell küldenie minket tanulni. Felvettek a San Cristóbal egyházmegyében lévő Aquinói Szent Tamás Szemináriumba, és ott végeztem a 2017-2021-es években a propaedeutikai és filozófiai tanulmányaimat.

Angel Alberto Cepeda Perez

Ezután felajánlották nekem, hogy teológiát tanuljak a Santa Croce Pápai Egyetemen - ezt a lehetőséget nagy örömmel és hálával fogadtam el -, ahol jelenleg a teológiai kar első szemeszterében vagyok: ez egy nagyszerű lehetőség a katolikus egyház leendő lelkészeinek képzésére, hogy az egyetem által nyújtott minőségi oktatásban részesüljenek, és nagy öröm számomra, hogy nagylelkűen tudok válaszolni erre a lehetőségre, különösen, ha figyelembe vesszük a hazámban, szeretett Venezuelámban uralkodó nagyon nehéz helyzetet.

Jelenleg Venezuela különösen a kormány által okozott társadalmi-gazdasági válságot éli meg, amely tönkretette az oktatási rendszert, a gazdasági rendszert, a termelési rendszert és a nemzet fő bevételi forrását jelentő olajipart is, olyan gazdasági inflációt okozva, amely a venezuelai családok nagy részét a teljes szegénységbe taszította, lehetetlenné téve a fiatalok számára a pályaválasztást - mivel a legtöbb állami egyetemet tönkretették -, és a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező családok számára a magánoktatáshoz való hozzáférés lehetetlen. 

Ezenkívül totalitarizmusról van szó, mivel a kormány ellenőrzi a teljes igazságszolgáltatási, választási és végrehajtó rendszert. Ebben az értelemben nincs más igazságszolgáltatás, mint amit a kormányzat akar végrehajtani. Másrészt az ellenzéki politikai pártok között is nagy a megosztottság, ami viszont nem tette lehetővé olyan stratégia kialakítását, amely lehetővé tette volna a nemzeti problémákra adott választ. 

Még inkább boldog hálát érzek Istennek, amiért elhívott, hogy kövessem Őt, és erre a hívásra mindig nagy örömmel fogok válaszolni, hogy szolgáljam az egyházat a sokat szenvedő hazámban. És különösen hálás vagyok a CARF, Centro Academico Romano Alapítvány jótevőinek, akik lehetőséget adnak nekem, hogy egy ilyen illusztris Szent Kereszt Egyetemen tanulhassak.