ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Ίδρυμα CARF

28 Σεπτέμβριος, 20

Blog

Ποιμαντική Θεολογία: Τι είναι η ποιμαντική δράση;

Το 2010, ο συγγραφέας αυτών των σελίδων προσκλήθηκε σε ένα στρογγυλό τραπέζι στο Πανεπιστήμιο Λατερανού για να παρουσιάσει την κατάσταση της Ποιμαντικής Θεολογίας στον ισπανόφωνο κόσμο, μαζί με άλλους συναδέλφους που θα παρουσίαζαν το μέρος που αντιστοιχούσε σε άλλες περιοχές. Είναι ένας θεολογικός κλάδος που ασχολείται με τον προβληματισμό και την ανάλυση της πρακτικής δράσης της εκκλησίας, της ποιμαντικής, η οποία γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τους τελευταίους χρόνους και αποτελεί βασικό αντικείμενο σε όλα τα προγράμματα θεολογικών σπουδών.

ΜΙΑ ΒΟΚΑΤΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΉΣΕΙ ΤΟ ΣΗΜΆΔΙ ΤΟΥ

Βοηθήστε να σπείρετε
ο κόσμος των ιερέων
ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ