Ίδρυμα CARF

17 Φεβρουάριος, 23

Blog

Γιατί να κάνετε κληροδότημα αλληλεγγύης ή διαθήκη στο Ίδρυμα CARF;

Το κληροδότημά σας ή η διαθήκη αλληλεγγύης σας προς το Ίδρυμα CARF είναι η δέσμευσή σας για τις ιερατικές κλίσεις και η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ιερείς και ιεροσπουδαστές σε όλο τον κόσμο.

Συμπεριλαμβάνοντας το Ίδρυμα CARF στη διαθήκη σας, θα συνεχίσετε τη δέσμευσή του για ολοκληρωμένη διαμόρφωση. Θα βοηθήσετε τους ιερείς και τους ιεροσπουδαστές σε όλο τον κόσμο να λάβουν μια σταθερή ακαδημαϊκή, θεολογική, ανθρώπινη και πνευματική προετοιμασία.

Τι είναι η κληρονομιά της αλληλεγγύης;

Το κληροδότημα αλληλεγγύης είναι μια διαθήκη υπέρ ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος. Βρίσκεται στη διαθήκη όπου αποφασίζεται να διατεθεί ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή/και των δικαιωμάτων για την υποστήριξη των στόχων ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, τα οποία ονομάζονται κληροδοτήματα, διαχωρίζονται από την κληρονομιά και δεν υπόκεινται σε διανομή μεταξύ των αναγκαστικών κληρονόμων. Μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, ένα διαμέρισμα, μια αγροτική ιδιοκτησία κ.λπ. ή ένα δικαίωμα, όπως μια παροχή, ένα ποσοστό της κληρονομιάς κ.λπ.

Υπάρχει ένα όριο στις κληροδοσίες: σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βλάψουν τη νόμιμη κληρονομιά των κληρονόμων. Επιπλέον, πρέπει να χορηγούνται με διαθήκη και να αναφέρονται ρητά.

Για το Ίδρυμα CARF η συνεργασία σας είναι ουσιαστική και ένας τρόπος για να γίνει απτή είναι η κληρονομιά της αλληλεγγύης. Είναι μια ώθηση στη δέσμευσή σας για την εκπαίδευση των ιερέων, τη διάδοση του καλού τους ονόματος και την προσευχή για τις κλίσεις.

Τι είναι η αλληλέγγυα διαθήκη;

Το άρθρο 667 του Αστικού Κώδικα ορίζει τη διαθήκη ως τη γραπτή δήλωση βούλησης ενός προσώπου με την οποία διαθέτει τον προορισμό της περιουσίας και των υποχρεώσεών του ή μέρος αυτών μετά το θάνατό του, ανάλογα με την έκταση που έχει λάβει.

Η σύνταξη διαθήκης είναι ένα δικαίωμα που συνεπάγεται μια απλή διαδικασία, με την οποία μπορείτε να αποφύγετε προβλήματα για την οικογένειά σας και τους αγαπημένους σας. Η διαθήκη χρησιμεύει επίσης για να διατάξετε τις επιθυμίες σας και να είστε βέβαιοι ότι θα διαιωνιστούν όταν δεν θα είστε πλέον μαζί μας.
Η διαθήκη μπορεί να ανακληθεί μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Μια μεταγενέστερη έγκυρη διαθήκη ανακαλεί την προηγούμενη. Μπορεί να τροποποιηθεί με την εκπλήρωση των ίδιων προϋποθέσεων που ήταν απαραίτητες για την έκδοση της προηγούμενης, δηλαδή με την προσέλευσή της στον συμβολαιογράφο για να δηλώσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Τύποι διαθηκών που μπορείτε να συντάξετε

Το ισχύον ισπανικό νομικό σύστημα περιλαμβάνει τρεις τρόπους κατάρτισης διαθήκης:

 • Ανοίξτε: Με τον τρόπο αυτό, ο διαθέτης εκφράζει τις επιθυμίες του σχετικά με τον προορισμό της περιουσίας του ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει τη διαθήκη σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Πρόκειται για μια μυστική διαδικασία μέχρι το θάνατο του διαθέτη. Η ανοικτή διαθήκη είναι ο πλέον συνιστώμενος τρόπος, καθώς είναι ο ασφαλέστερος και πιο άνετος, καθώς και ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος.
 • Κλειστό: Ο διαθέτης παραδίδει την υπογεγραμμένη διαθήκη στον συμβολαιογράφο σε σφραγισμένο φάκελο.
 • Ολογράφως: Γράφεται από τον διαθέτη με το χέρι. Πριν όμως εκτελεστεί, πρέπει να κινηθεί συμβολαιογραφική διαδικασία για να εξακριβωθεί η γνησιότητά της.

Γνωρίζατε ότι δεν χρειάζεται να είστε μέλος του Ιδρύματος CARF για να αφήσετε τη διαθήκη ή την κληρονομιά σας;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποφασίσετε να εκφράσετε τη δέσμευσή σας για αλληλεγγύη με τη μορφή διαθήκης ή κληροδοτήματος. Αυτή η χειρονομία θα είναι πάντα παρούσα, δεδομένου ότι το Ίδρυμα CARF είναι ένα ίδρυμα που έχει κηρυχθεί ως κοινωφελές, ολόκληρη η διαθήκη ή το κληροδότημά σας θα προορίζεται για τους ιδρυτικούς σκοπούς της υποστήριξης της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ιερέων και των ιεροσπουδαστών σε όλο τον κόσμο.

Το Ίδρυμα CARF θα διασφαλίσει ότι, όταν οι νέοι που έχουν εκπαιδευτεί επιστρέψουν στις επισκοπές τους για να χειροτονηθούν ιερείς, θα είναι σε θέση να μεταδώσουν όλο το φως, την επιστήμη και το δόγμα που έλαβαν. Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τις καρδιές των ευεργετών και των φίλων μας, ώστε κάθε μέρα να είμαστε περισσότεροι από εμάς που οικοδομούμε μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Τι μπορώ να δωρίσω ως παρακαταθήκη αλληλεγγύης;

Τα περισσότερα από τα κλίσεις γεννιούνται σήμερα σε χώρες της Αφρικής ή της Αμερικής που δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 800 επίσκοποι από όλο τον κόσμο ζητούν από το Ίδρυμα CARF βοήθεια για την εκπαίδευση των υποψηφίων τους. Το να αφήσετε μέρος της κληρονομιάς αλληλεγγύης σας είναι εύκολο και προσιτό και μπορεί να γίνει χωρίς να επηρεαστούν τα συμφέροντα των κληρονόμων σας. Όταν η φωνή σας σιωπήσει, τα ιδανικά σας μπορούν να συνεχίσουν με δύναμη και θάρρος υποστηρίζοντας αυτούς τους υποψηφίους, ώστε να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στα εκκλησιαστικά πανεπιστήμια της Ρώμης και της Παμπλόνα. Μπορείτε να κάνετε δωρεά:

 • Ακίνητη περιουσία, όπως σπίτι, διαμέρισμα, διαμέρισμα, αγροτική ιδιοκτησία κ.λπ.
 • Άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως κοσμήματα, έργα τέχνης, μετρητά σε τράπεζες ή σε μετρητά.
 • Μπορείτε επίσης να δωρίσετε στο Ίδρυμα ένα ποσοστό των περιουσιακών σας στοιχείων, επενδυτικών κεφαλαίων, μετοχών ή ασφάλισης ζωής.

Πώς διαχειρίζεται το Ίδρυμα CARF την κληρονομιά της αλληλεγγύης;

Τα έσοδα από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που κληροδοτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για μια σημαντική επένδυση. Τα χρήματα από την πώληση των κληροδοτούμενων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για μια υπερβατική επένδυση, που θα εγγυάται μια ασφαλή διαδικασία για τη διαχείριση των κληροδοτούμενων περιουσιακών στοιχείων. Η συνεχής στήριξη της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ιερέων και των σεμιναρίων υπερβαίνει τους κύκλους της οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στο Ίδρυμα CARF εργαζόμαστε για το κληροδοτικό ταμείο (δωρεά) του ιδρύματος, ώστε να μπορούμε πάντα να τους υποστηρίζουμε.

Μας δεσμεύει να σκεφτούμε ότι, πίσω από κάθε ιερατική κλήση, υπάρχει ένα άλλο κάλεσμα από τον Κύριο προς τον καθένα από εμάς τους χριστιανούς, που ζητά προσωπική προσπάθεια για να εξασφαλιστούν τα μέσα για την εκπαίδευση.

Πώς μπορώ να κάνω ένα κληροδότημα αλληλεγγύης στο Ίδρυμα CARF;

Ανάλογα με την πρόθεσή σας και τις οικογενειακές σας περιστάσεις, και στο πλαίσιο των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μας έχετε παρόντες στη διαθήκη σας:

 • Εάν δεν έχετε κληρονόμους, μπορείτε να ορίσετε το Ίδρυμα CARF ως καθολικό κληρονόμο σας, καθιστώντας το δικαιούχο όλων των περιουσιακών σας στοιχείων, δικαιωμάτων ή/και μετοχών.
 • Μπορείτε επίσης να αφήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία σε περισσότερα από ένα πρόσωπα ή ιδρύματα, μπορείτε να ορίσετε το Ίδρυμα CARF ως συνκληρονόμο, αναφέροντας στη διαθήκη το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα από τα μέρη.
 • Ή, μπορείτε να υποδείξετε το Ίδρυμα CARF κληρονόμος, αφήνοντας μια κληρονομιά συγκεκριμένου καλού.

Μόλις πάρετε την απόφαση να συνεργαστείτε με τη δημιουργία διαθήκης ή κληροδοτήματος υπέρ του Ιδρύματος CARF, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάτε σε συμβολαιογράφο και να εκφράσετε τη βούλησή σας ή να κληροδοτήσετε το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών σας στοιχείων υπέρ του Ιδρύματος CARF:

Ίδρυμα Centro Académico Romano
Conde de Peñalver, 45, Entre planta of 1 - 28006 Μαδρίτη
CIF: G-79059218

Εάν οι προσωπικές σας συνθήκες ή οι προθέσεις σας αλλάξουν, η τελική σας απόφαση μπορεί πάντα να αλλάξει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Το κληροδότημα αλληλεγγύης είναι μια δωρεά που απαλλάσσεται από τον φόρο.

Κατά τον διακανονισμό της διαθήκης, οι μη κερδοσκοπικές οντότητες δεν υπόκεινται στον φόρο κληρονομιάς και δωρεάς που ορίζεται στον Νόμος περί αποκέντρωσης 49/2022 και ως εκ τούτου οι κληρονομιές είναι αλληλέγγυες και αλληλέγγυες φοροαπαλλαγή για τους δικαιούχους.

Το σύνολο του κληροδοτήματος διατίθεται εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς του Ιδρύματος CARF, γι' αυτό και το κατανεμημένο μέρος θα είναι αφορολόγητο.

"Το μήνυμα του Θείου Ελέους είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και απαιτητικό πρόγραμμα ζωής, διότι περιλαμβάνει έργα".

Πάπας Φραγκίσκος
Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου για την 31η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2016.

Βιβλιογραφία

 • Αστικός Κώδικας άρθρο 667
 • Νόμος 49/2002, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και τα φορολογικά κίνητρα για χορηγίες.

Μοιραστείτε το χαμόγελο του Θεού στη γη.

Αναθέτουμε τη δωρεά σας σε συγκεκριμένο ιερέα, ιεροσπουδαστή ή θρησκευόμενο της επισκοπής, ώστε να γνωρίζετε την ιστορία του και να προσεύχεστε γι' αυτόν με το όνομα και το επώνυμό του.
ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ
ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ