DONERER NU

I de svære tider, verden går igennem, valgte I at hjælpe nogle få privilegerede som mig ved at åbne jeres hjerter.

Navn: Cosmas Kasonde.
Alder: 38 år.
Situationen: Præsbyter.
Oprindelse: Kasama, Zambia.
Undersøgelse: i kanonisk ret ved det pavelige universitet for det hellige kors i Rom.

Cosmas Kasonde er præst i Kasama bispedømme i Zambia.

"Jeg vil gerne starte med at takke dig på vegne af min biskop og mig selv for al din støtte, siden jeg begyndte mine studier her i Rom. 

Mit studieliv viser sig at være en vidunderlig oplevelse, og jeg er opmuntret af at vide, at alt det, jeg lærer, vil hjælpe den katolske kirke både lokalt og globalt. Og på trods af de vanskelige tider, verden går igennem, valgte I at hjælpe nogle få privilegerede mennesker som mig ved at åbne jeres hjerter. En generøs gestus, der giver mig mulighed for at hellige mig mine studier ved at give mig alle de relevante faciliteter til at udnytte denne mulighed.

Jeg er også vokset i det åndelige liv ved altid at have tid til bøn, ledsagelse og fællesskab på det kollegium, hvor vi bor.

Der er ikke ord nok til at udtrykke min taknemmelighed over for jer, kære velgørere, og I skal vide, at I altid vil være til stede i mine bønner, hvor jeg beder Gud velsigne og beskytte jer.