DARUJTE NYNÍ

Pán chce, abych byl knězem, chce, abych byl plný, chce, abych byl šťastný, a především chce, abych byl svatý.

Jméno: Juan Armando Méndez Sosa
Věk: 25 let
Situace: Seminář
Původ: Puebla de los Angeles, Mexiko
Studie: Studuje teologii na mezinárodním semináři Bidasoa v Pamploně.

Chci pokračovat ve formaci, abych se stal dobrým knězem.

Juan Armando Méndez Sosa je seminarista z arcidiecéze Puebla v Mexiku.

"Již šest let následuji Pána v semináři a stále více se utvrzuji v povolání, které mi Bůh dal, a upevňuji svou odpověď na toto Boží volání, v němž se chci z celého srdce snažit být co nejvelkorysejší a umět se stále více přizpůsobovat Ježíši Kristu, služebníku, učiteli, pastýři a manželovi církve.

Pán chce, abych byl knězem, chce, abych byl plný, chce, abych byl šťastný, a především chce, abych byl svatý.

Všiml jsem si, jak ve mně postupně působí skrze svou milost a Ducha svatého ve formaci, které se mi dostává, aby mě stále více připodobňoval.

Nikdy jsem si nedokázal představit, co všechno ve mně formace v Bidasoa dokáže, jak rozvinout své talenty a dát je do služby druhým, jak lidsky a duchovně dozrát, jak pevně se intelektuálně zformovat a jak velké touhy po svatosti mám.

Školení je permanentní, lidé jsou nedokončené bytosti a každý den se učíme novým věcem a rosteme v různých dimenzích."

 

"Musíte si být jisti mými modlitbami a prosím vás, abyste se za mě nepřestávali modlit. 

Z celého srdce a nekonečně vám děkuji za všechno dobré, co svou podporou pro Boha a církev konáte. 

Prosím Boha o milost, abych se vám odvděčil tím, že udělám vše pro to, abych co nejlépe využil této příležitosti k dobrému vzdělání."