DARUJTE NYNÍ

V těžkých časech, kterými svět prochází, jste se rozhodli pomoci několika privilegovaným, jako jsem já, a otevřeli jste svá srdce.

Jméno: Cosmas Kasonde.
Věk: 38 let.
Situace: Předseda.
Původ: Kasama, Zambie.
Studie: kanonického práva na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě.

Cosmas Kasonde je kněz z diecéze Kasama v Zambii.

"Nejprve bych vám chtěl jménem svým i svého biskupa poděkovat za veškerou podporu, kterou jste mi poskytli od začátku mých studií zde v Římě. 

Studium se pro mě stává úžasnou zkušeností a povzbuzuje mě vědomí, že vše, co se naučím, poslouží katolické církvi na místní i celosvětové úrovni. A navzdory těžkým časům, kterými svět prochází, jste se rozhodli pomoci několika privilegovaným, jako jsem já, tím, že jste otevřeli svá srdce. Gesto velkorysosti, které mi umožňuje věnovat se studiu tím, že mi poskytuje veškeré příslušné zázemí, abych mohl tuto příležitost využít.

V duchovním životě jsem také rostl díky tomu, že jsem měl vždy čas na modlitbu, doprovázení a komunitní život v rezidenci, kde jsme byli ubytováni.

Nemám dost slov, abych vám, drazí dobrodinci, vyjádřil svou vděčnost a vězte, že budete vždy přítomni v mých modlitbách, v nichž prosím Boha, aby vám žehnal a chránil vás.