Nadace CARF
Kontakt
Přispějte nyní
DARUJTE NYNÍ
Kontakt
Přispějte nyní

Nadace CARF

18 Září, 23

Blog

pouť

Co je to pouť a která místa navštívit

Pouť je individuální nebo společná cesta na posvátné místo - ať už se jedná o svaté místo, svatyni nebo město, kde žil světec - z důvodu zbožnosti, prosby nebo díkůvzdání. Je to také příležitost k duchovnímu růstu a posílení víry. Pomáhá nám vnímat život jako neustálou pouť k Otcovu domu.

Původ poutí?

Poutě sahají až do prvních staletí křesťanství. Jedny z prvních doložených záznamů o křesťanských poutích pocházejí ze 4. století, kdy byla určena posvátná místa v Svatá země spojené s životem Ježíše Krista. To vedlo k tomu, že se stále více poutníků vydávalo do míst, jako je Jeruzalém, Betlém a Nazaret.

Jednou z nejvýznamnějších událostí v dějinách poutnictví však bylo objevení relikvií svatých Petra a Pavla v roce 1848. Roma v 1. století. Od té doby se Věčné město stalo oblíbeným cílem poutníků všech věkových kategorií a národů.

Kdy začaly křesťanské poutě?

V průběhu staletí začaly v Evropě vznikat významné poutní cesty, jako například Camino de Santiago ve Španělsku. Tyto cesty spojovaly posvátná místa mezi sebou a putovali po nich poutníci z celého světa.

poutě 2
Papež František vybídl k návštěvě mariánských svatyní v Guadalupe, Lurdech a Fatimě: "oáz útěchy a milosrdenství". Generální audience ve středu 23. srpna 2023 v aule Pavla VI.

8 katolických poutních míst

Následují hlavní poutní místa katolické církve. Svatá místa od starověku a některé svatyně a baziliky zasvěcené Panně Marii, které přitahují množství poutníků.

Nadace CARF každoročně pořádá poutě ve spolupráci s cestovními kancelářemi a specialisty na náboženskou turistiku, na nichž se významně podílejí dobrodinci a přátelé, kteří sdílejí tyto jedinečné a nezapomenutelné zážitky. Jiný způsob, jak se přiblížit Pánu.

Pouť do Svaté země

poutě 3

Na adrese Svatá země Ježíš se narodil, žil a zemřel. Jeho cesty jsou stránkami "pátého evangelia". Bylo také dějištěm událostí Starého a Nového zákona. Byla zemí bitev, například křížových výprav; předmětem politických a náboženských sporů.

Mezi místa, která můžete navštívit, patří Jeruzalém v Izraeli, město, kde Kristus prožil část svého veřejného života a kam v triumfálním vítězství vstoupil na Květnou neděli. Navštívit můžete také Boží hrob, Zeď nářků, kostel Rozmnožení chlebů a ryb, kostel Odsouzení a uložení kříže, kostel Navštívení Panny Marie, baziliku Narození Páně a mnoho dalšího.

Pouť do Říma a Vatikánu

Ve Věčném městě Římě se nachází Vatikán, srdce katolické církve. Nachází se zde bazilika svatého Petra a Vatikánská muzea, v nichž jsou uložena mistrovská díla, například Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli. Jen kousek od Říma se nacházejí katakomby svatého Kaliksta, známé také jako Krypta papežů.

Pouť do Říma nabízí příležitost poznat katolickou církev jako matku. Je to zkušenost, která posiluje víru a pomáhá žít ve společenství s tradicí a učením katolické církve.

Pouť do Santiaga de Compostela

poutě 4

Ve Španělsku se nachází jedno z nejvýznamnějších katolických poutních míst na světě, Santiago de Compostela. Ve 12. století se díky podnětu arcibiskupa Diega Gelmireze (1100-1140) katedrála v Santiagu upevnila jako cíl milionů katolických poutníků. V loňském roce Xacobeo 2021-2022 prošlo tuto trasu 38 134 poutníků z celého světa.

Na tuto pouť vedou různé trasy. Nejpoužívanější ze všech je Francouzská cesta. Je to trasa par excellence, kterou tradičně využívají poutníci z celé Evropy a která má ze všech nejúplnější síť služeb, ubytování a značení.

Mariánská pouť do svatyně v Medžugorji

Město Medžugorje se nachází v Bosně a Hercegovině a je známé četnými zjeveními Panny Marie od roku 1981 až do současnosti. Ačkoli církev tato zjevení dosud oficiálně neuznala, papež František v roce 2019 povolil diecézím a farnostem pořádání oficiálních poutí, čímž jim dal oficiální status.  

Svatyně obklopená horami, kde se nachází obraz Panny Marie. Panna Maria z Medžugorjeje nezbytnou zastávkou pro poutníky, kteří hledají útěchu, uzdravení a hluboký zážitek víry.

Mariánská pouť do baziliky Virgen del Pilar

Katedrála-bazilika v Praze Panna Maria Sloupová je prvním mariánským chrámem v křesťanství. Podle tradice se ve 40. roce 1. století zjevila Panna Maria apoštolu Jakubovi, který kázal v dnešní Zaragoze.

Bazilika s působivou architekturou a atmosférou rozjímání je ideálním místem pro modlitbu a rozjímání. Poutníci přicházejí na toto posvátné místo, aby vzdali hold Panně Marii del Pilar, patronce Latinské Ameriky. V den svátku, 12. října, se zde přinášejí obětní dary v podobě květin a ovoce. V tento den se také koná křišťálový růženec, průvod 29 křišťálových plováků, které jsou uvnitř osvětlené a představují tajemství růžence.

Mariánská pouť do svatyně Torreciudad

Tato svatyně se nachází v provincii Huesca ve Španělsku, je místem velké mariánské úcty a v regionu je známá jako přírodní enkláva velké krásy. 

Poutníci přicházejí vzdát hold Panně Marii z Torreciudadu a prožít obrácení srdce, zejména prostřednictvím svátosti zpovědi. 

Tato svatyně, postavená z popudu svatého Josemaría Escrivá, přitahuje věřící z celého světa, kteří se snaží posílit svůj vztah k Panně Marii a růst ve víře. Svátek Panny Marie z Torreciudadu se slaví v neděli po 15. srpnu. Každoročně se při něm slaví mnohostranné. Mariánský rodinný den který se koná v sobotu v září.

Mariánská pouť do svatyně Panny Marie Fatimské (Portugalsko)

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mariánských svatyní. Kde se zjevila Panna Maria Panna Maria Fatimská v roce 1917 třem malým pastýřům (Lucii, Franciscovi a Jacintě).

Fatimská svatyně se skládá z několika kaplí a bazilik. Hlavní z nich je bazilika Panny Marie Růžencové, kde se nacházejí hroby tří věštců. Zvenčí ji lemuje kolonáda s přibližně 200 sloupy. Uvnitř nich se nachází 14 oltářů, které zároveň představují křížovou cestu.

Atmosféra modlitby ve Fatimě zanechala nesmazatelnou stopu ve víře generací katolíků a učinila z této svatyně místo setkání s božstvím a symbol přímluvy Panny Marie v dějinách lidstva.

Mariánská pouť do svatyně v Lurdech (Francie)

Je to poutní místo pro nemocné par excellence. Z jeskyně Massabielle, kde se Panna Maria zjevila svaté Bernadettě, vytryskl pramen čisté vody, z něhož voda nikdy nepřestala téct. Tato zázračná voda má na svědomí nespočet vyléčení. Návštěvníci zde také zanechávají tisíce a tisíce svíček jako poděkování nebo prosbu.

Na skále, kde se nachází jeskyně, byla postavena bazilika Neposkvrněného početí, která byla slavnostně otevřena v roce 1871. V Lurdech se nachází také bazilika Panny Marie Růžencové.

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
lupakřížChevron-down