Under 2015 utbildades mer än 1 500 seminarister vid de internationella seminarierna Bidasoa och Sedes Sapientiae.