År 2022 avgår Enrique Fuster Camps som ordförande och Fernando Martí Scharfhausen utses till ny ordförande.