Leta 2019, ob 30. obletnici fundacije CARF, se bo sedež iz ulice Juan Bravo, 48, preselil v ulico Conde de Peñalver, 45.