Leta 2015 se je na mednarodnih seminarjih Bidasoa in Sedes Sapientiae usposabljalo več kot 1.500 semeniščnikov.