Vo februári 2014 si pripomíname 25. výročie založenia nadácie CARF.