V roku 2024 oslávi Nadácia CARF 35 rokov od svojho založenia.