V roku 2015 bolo na medzinárodných seminároch Bidasoa a Sedes Sapientiae vyškolených viac ako 1 500 seminaristov.