V júni 2011 ukončili svoje pôsobenie vo funkcii správcov pani Adoración Anderica Díez, pán Gregorio Paunero Martín, pán Vicente Picó Amador a pán Jesús María Martínez Rojo. Za nových správcov sú vymenovaní: José Luis Elías Rodríguez, Margarita García Pinilla, Pablo Paunero Quijada a Amador Sosa Lora. Správnu radu tvoria: Alejandro Cantero Fariña ako predseda; Gabriel Álvarez de Toledo Bandeira, María Consuelo Mesa Casado, Blanca Rodríguez Díaz, David Gómez García, José Luis Elías Rodríguez, Margarita García Pinilla, Pablo Paunero Quijada a Amador Sosa Lora ako správcovia; Constantino Zamorano de la Mata ako tajomník.