Em Setembro de 2013, o Sr. Alejandro Cantero Fariña demitiu-se do cargo de presidente, permanecendo como administrador e sendo substituído pelo Sr. José Enrique Fuster Camps.