W 2015 roku na Mińôdzynarodowych Seminariach Bidasoa i Sedes Sapientiae przeszkolono ponad 1.500 seminarzyst√≥w.