In 2015 werden meer dan 1.500 seminaristen opgeleid tijdens de internationale seminars van Bidasoa en Sedes Sapientiae.