2022. gadā Enrike Fusters Kamps atkāpjas no priekšsēdētāja amata, un par priekšsēdētāju tiek iecelts Fernando Marti Šarfhauzens.