2019 m., minint 30-ąsias CARF fondo metines, būstinė persikels iš Calle Juan Bravo, 48 į Calle Conde de Peñalver, 45.