Το 2022, ο Enrique Fuster Camps παραιτείται από πρόεδρος και διορίζεται ο Fernando Martí Scharfhausen.