Το 2019, που συμπίπτει με την 30ή επέτειο του Ιδρύματος CARF, η έδρα θα μεταφερθεί από τη calle Juan Bravo, 48 στη calle Conde de Peñalver, 45.