Το 2015, περισσότεροι από 1.500 ιεροσπουδαστές εκπαιδεύτηκαν στα διεθνή σεμινάρια Bidasoa και Sedes Sapientiae.