Τον Νοέμβριο του 2013 απεβίωσε ο Vicente Picó Amador, ο πρώτος διευθυντής και μετέπειτα διαχειριστής του Ιδρύματος.