I 2022 træder Enrique Fuster Camps tilbage som formand, og Fernando Martí Scharfhausen bliver udnævnt.