V roce 2015 bylo na mezinárodních seminářích Bidasoa a Sedes Sapientiae vyškoleno více než 1 500 seminaristů.