През 2015 г. повече от 1500 семинаристи бяха обучени в международните семинари Bidasoa и Sedes Sapientiae.