Допоміжна репродукція стримує відмову з міркувань совісті