İsviçre Muhafızları papazı Kolumban Reichlin: "Hayatının her gününde Kutsal Babaya hizmet İsviçre Muhafızları için önceliklidir".