Bir papaz yardımcısını eğitmek ne kadara mal oluyor?

Papaz adayları ve piskoposluk rahipleri yetiştirmenin maliyeti tüm Hıristiyanların ortak çabası olmalıdır. Piskoposluklar, vakıflar, inananlar ve hatta kardeşlikler ve konfederasyonlar ustaca işbirliği yaparak dünyayı rahiplik mesleğiyle donatmalıdır.

CARF Vakfı ve ilahiyat fakültesi formasyonunun zorlukları

CARF, 1989 yılındaki kuruluşundan bu yana, dünyanın dört bir yanından gelen rahip ve papaz adaylarının sağlam bir teolojik, insani ve ruhani hazırlık almaları için eğitim bursları ve burslarla maddi katkıda bulunmak isteyen binlerce hayırsever arasında bir bağlantı görevi görmüştür.

131 ülkeden 800'den fazla piskopos, rahip ve papaz adaylarından bazılarının Roma'daki Kutsal Haç Papalık Üniversitesi'nde veya Pamplona'daki Navarre Üniversitesi'nin Kilise Çalışmaları Fakültelerinde eğitim görmelerini istemektedir. Buna karşılık, Sapientiae (Roma) ve Bidasoa (Pamplona) Uluslararası Kilise Kolejlerinde insani ve ruhani formasyonlarını tamamlarlar. Bunu gerçekleştirebilmek için EĞİTİM adayları için eğitim burslarına da başvurabilir.

Sizin gibi hayırseverler ve bağışçılar sayesinde CARF Vakfı taleplerin çoğunu karşılıyor, ancak ihtiyaçlar artıyor ve tüm taleplerin karşılanmasını istiyoruz.

semi̇nerci̇ler
Bir ilahiyat öğrencisinin formasyonu için tam burs ne kadardır?

18.000 Euro, bir adayın Roma veya Pamplona üniversitelerinde bir yıl boyunca yaşaması, okuması ve eğitim alması için gerekli olan miktardır. Dünyadaki en muhtaç piskoposluklar adayları için tam burs talep etmektedir. Her durumda piskoposluk, gelecekte yardımdan en iyi şekilde yararlanma taahhüdünün bir işareti olarak, bir papaz adayının kendi ülkesindeki eğitim masraflarının küçük bir kısmını karşılamaktadır.

CARF Vakfı her akademik yılda yaklaşık olarak doğrudan ve dolaylı burslarla yardımcı olmaktadır: 400 papaz adayı, 1.120 piskoposluk rahibi ve 80 dini kurum üyesi.

Vakıf tarafından verilen her bir tam burs aşağıdaki gibi ayrıştırılabilir:

 • 11.000 €, yemek ve konaklama.
 • 2.700 €, öğrenim ücreti ve harçlar.
 • 800 €, insani ve ruhani formasyon için ek.
 • 3.500 €, akademik eğitim için ödenekler.

Kişisel harcamalar her zaman öğrenci veya piskoposluk tarafından karşılanır.

semi̇nerci̇ler
Dünyadaki papaz yardımcısı sayısı ne kadar arttı?

Kilise Merkezi İstatistik Ofisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Papalık Yıllığı 2022 ve Kilise İstatistik Yıllığı 2020'nin basımından sorumludur.
Farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki Katolik Kilisesi'nin sayısal gerçekliğine genel bir bakış sağlayan ve günümüz dünyasında Kilise'nin yaşamıyla ilgili bazı yenilikleri ortaya çıkarmamıza olanak tanıyan 2019-2020 iki yıllık dönemine ilişkin verileri bir araya getiriyorlar.

Katoliklerin varlığı küresel düzeyde değişmemektedir, ancak farklı kıtalardaki Katoliklerin sayısını analiz edersek değişmektedir. Bu da Afrika kıtasında azami, Asya'da ise nispi bir artış olduğunu teyit etmektedir. Öte yandan Avrupa'da son yıllarda sürekli bir düşüş yaşanmaktadır. Amerika ve Okyanusya ise dünya toplamına oranla sabit kalmıştır.

Katolik dünyasının hem piskoposluk hem de dini tüm kilise bölgelerindeki rahiplere ilişkin analiz edilen veriler, rahip sayısında bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. 2020 yılı sonunda dünyada 410.219 rahip vardı; bu sayı bir önceki yıla göre 4.117 daha azdı. Yalnızca Afrika ve Asya'da rahip sayısında önemli artışlar görülmüş ve incelenen iki yıllık dönemde dünyaya toplam + 1.782 rahip katkıda bulunmuştur.

Dünyadaki Katoliklerin ve rahiplerin sayısı arasında açık bir dengesizlik olduğunu gözlemleyebiliyoruz, bu da genel pastoral yükün çok yüksek olmasıyla sonuçlanıyor.

Seminerler ile ilgili olarak

Dünya genelinde papaz adayları 2019'da 114.058 iken 2020'de 111.855'e yükselmiştir. 2019-2020 yılları arasında dünya toplamında gözlemlenen başlıca ilahiyatçı adaylarındaki eğilim, ilahiyatçı adaylarının 2,8% arttığı Afrika hariç tüm kıtaları etkilemektedir. 32.721'den 33.628'e yükselmiştir.

Sektördeki düşüşler rahi̇pli̇k meslekleri̇ özellikle Avrupa'da (-4,3%,) önemli olmakla birlikte Amerika (-4,2%) ve Asya'da (-3,5%) da görülebilir.

Seminer verenlerin kıtalara göre yüzde dağılımı iki yıllık dönemde küçük değişiklikler göstermektedir. Afrika ve Asya 2019'da dünya toplamının 58,3%'sine katkıda bulunurken 2020'de payları 59,3%'ye yükselmiştir. Okyanusya bir miktar negatif ayarlama göstermektedir. Amerika ve Avrupa bir bütün olarak paylarının azaldığını görmektedir. Amerikalı ve Avrupalı seminerler toplamın neredeyse 41%'sini oluştururken, bir yıl sonra 39.9%'ye düşmektedir.

Afrika ve Asya'da rahiplik mesleğinin doğuşu son yıllarda kaydedilen değişmez bir gerçektir. Geleceğin bu rahipleri Avrupa ve Amerika Kiliselerini destekleyecek ve güçlendirecektir. Bu veriler, Katolikler olarak her yeni mesleğe büyük bir özenle bakmanın önemi konusunda sahip olduğumuz sorumluluğu gerçek anlamda anlamamıza yardımcı olmaktadır. Özellikle en dezavantajlı kıtalardaki piskoposlukları, papaz adaylarının yetiştirilmesinde desteklemek.

Paskalya nasıl yaşanır?

Sona erdikten sonra PerhizKutsal Hafta boyunca Rab'bin çarmıha gerilişini, ölümünü ve dirilişini anarız. Kurtuluş tarihinin tamamı bu kutsal günlerin etrafında döner. Bu günler İsa'ya dua ve kefaretle eşlik etme günleridir. Hepsi de Mesih'in dirilişiyle ölümü fethettiğini ve yüreğinin sonsuza dek insanoğlunu sevindirmek için can attığını doğruladığı Paskalya'ya kadar uzanır. Bu makalede Kutsal Hafta'yı nasıl yaşayacağımızı gözden geçireceğiz.

Kutsal Hafta'yı iyi bir şekilde yaşamak için Tanrı'yı hayatımızın merkezine koymalı, Palmiye Pazarı ile başlayıp Paskalya Pazarı ile sona eren bu ayin sezonunun her bir kutlamasında O'na eşlik etmeliyiz.

Palmiye Pazarı

"Kutsal Hafta'nın bu eşiği, tüm insanlığın Kefaretinin Calvary'de tamamlandığı ana bu kadar yakınken, bana ve size, Rabbimiz İsa'nın bizi hangi yollarla kurtardığını düşünmek için özellikle uygun bir zaman gibi geliyor; O'nun dünyanın çamurundan yaratılmış zavallı yaratıklara duyduğu - gerçekten tarif edilemez - sevgiyi düşünmek için". - Kutsal Hafta nasıl yaşanır? Aziz Josemaría, Tanrı Dostları, no. 110.

Bu Palmiye Pazarı İsa'nın Yeruşalim'e zaferle girişini ve tüm halkın onu şarkılar ve palmiye dallarıyla kral olarak övmesini hatırlarız. Dallar bize Tanrı ile halkı arasında Mesih'te onaylanan antlaşmayı hatırlatır.

Bugünkü ayinde şu derin sevinç sözlerini okuyoruz: "İbranilerin oğulları zeytin dalları taşıyarak Rab'bi karşılamaya çıktılar, haykırarak ve şöyle diyerek: En yücelerde yücelik".

Maundy Perşembe

"Rabbimiz İsa Mesih, sanki merhametinin diğer tüm kanıtları yeterli değilmiş gibi, Efkaristiya'yı, onu her zaman yakınımızda tutabilmemiz için ve - anlayabildiğimiz kadarıyla - sevgisiyle hareket ederek, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bizsiz yapmak istemediği için kurar. Üçlü Birlik insana aşık olmuştur". Kutsal Hafta nasıl yaşanır - Aziz Josemaría, İsa Geçip Gidiyor, no. 84.

Paskalya Üç Ayini, Rab'bin Sofrası Kutsal Ayini ile başlar. Tüm kutlamaların ortak noktası Mesih'in Paskalya Gizemidir. İsa'nın kendini ölüme teslim etmeden önce, sevgisinin vasiyetini Kilise'ye emanet ettiği ve Kilise'yi kurduğu akşam yemeği. Evharistiya ve Rahiplik.  İsa işini bitirdiğinde Zeytin Bahçesi'ne dua etmeye gitti ve daha sonra orada tutuklandı.

Sabah, piskoposlar kendi piskoposluk bölgelerinin rahipleriyle bir araya gelir ve kutsal yağları kutsarlar. Ayakların yıkanması Rab'bin Sofrası Ayini sırasında gerçekleşir.

Hayırlı Cumalar

"İsa'nın En Kutsal İnsanlığına hayranlık duyarken ve onu gerçekten severken, yaralarını tek tek keşfedeceğiz (...) Bu en kutsal yaraların her birinin içine girmemiz gerekecek: kendimizi arındırmak, o kurtarıcı kandan sevinç duymak, kendimizi güçlendirmek için. Kutsal Yazılar'a göre, fırtına anında kayaların deliklerine sığınan güvercinler gibi gideceğiz. Mesih'in yakınlığını bulmak için bu sığınakta saklanacağız". Kutsal Hafta nasıl yaşanır - Aziz Josemaría, Tanrı'nın Dostları, no. 302.

Kutsal Cuma'da Sevgi'nin doruk noktasına ulaşırız; mutlak özveriyle hiç kimseyi dışlamadan herkesi kucaklamak isteyen bir Sevgi. O gün İsa'nın Zeytin Bahçesi'nde çektiği acıdan kırbaçlanmasına, dikenlerle taçlandırılmasına ve Çarmıh'taki ölümüne kadar olan Çilesini hatırlayarak Mesih'e eşlik ederiz. Bunu ciddi bir Haç İstasyonları ve Haça Tapınma töreniyle anıyoruz.

Ayin bize Kutsal Cuma'da Kutsal Hafta'yı nasıl yaşayacağımızı öğretir. Ayin, Kutsal Ruh'a secde edilmesiyle başlar. rahi̇plergeleneksel ilk öpücük yerine. Bu, Çile saatinde Çarmıha Gerilmiş Olan'ı çağrıştıran çıplak, her şeyden yoksun sunağa özel bir hürmet jestidir. Sessizlik, rahibin Tanrı'nın merhametine başvurduğu şefkatli bir dua ile bozulur: "Reminiscere miserationum tuarum, Domine" ve Baba'dan Oğul'un kanıyla bizim için kazandığı ebedi korumayı ister.

Kutsal Cumartesi ve Paskalya Yortusu

"Kurtuluşumuzun işi tamamlandı. Artık Tanrı'nın çocuklarıyız, çünkü İsa bizim için öldü ve onun ölümü bizi kurtardı". Kutsal Hafta nasıl deneyimlenir Aziz Josemaría, Haç Yolu, XIV. İstasyon.

Kutsal Cumartesi günü Kutsal Hafta'yı nasıl yaşarız? Kilisede sessizlik günüdür: Mesih mezarda yatar ve Kilise hayranlık içinde Rab'bin bizim için yaptıklarını düşünür. Ancak bu hüzünlü bir gün değildir. Rab şeytanı ve günahı fethetmiştir ve birkaç saat içinde görkemli Dirilişiyle ölümü de fethedecektir. "Kısa bir süre sonra beni artık görmeyeceksiniz ve kısa bir süre sonra beni tekrar göreceksiniz." Yuhanna 16:16. Rab, Çilesi'nin arifesinde Havarilere böyle dedi. Bu günde sevgi tereddüt etmez, Meryem gibi sessiz kalır ve bekler. Sevgi, Mesih Paskalya Günü'nde görkemli bir şekilde dirilene kadar Rab'bin sözüne güvenerek bekler.

Kutsal Cumartesi gecesi kutlanan Paskalya Yortusu, İsa Mesih'in Dirilişini andığı için tüm Kutsal Hafta kutlamalarının en önemlisidir. Karanlıktan aydınlığa geçiş farklı unsurlarla ifade edilir: ateş, mum, su, tütsü, müzik ve çanlar.

Mumun ışığı, dünyanın ışığı olan Mesih'in bir işaretidir ve her şeyi aydınlatır ve sular altında bırakır. Ateş, Mesih tarafından inananların yüreklerinde tutuşturulan Kutsal Ruh'tur. Su, yaşamın kaynağı olan Mesih'te yeni yaşama geçişi simgeler. Paskalya Alleluia'sı cennetin Kudüs'üne doğru yapılan hac yolculuğunun ilahisidir. Efkaristiya'nın ekmek ve şarabı cennetteki ziyafetin bir teminatıdır.

Paskalya Yortusu'na katıldığımızda, zamanın yeni bir zaman olduğunu, görkemli Mesih'in kesin bugününe açık olduğunu kabul ederiz. Bu, Rab tarafından başlatılan yeni gün, "gün batımı bilmeyen" gündür (Roma Missalisi, Paskalya Nöbeti, Paskalya Bildirisi).

Paskalya Pazarı

"Paskalya mevsimi bir sevinç zamanıdır; bu sevinç ayin yılının bu dönemiyle sınırlı değildir, Hıristiyan'ın kalbinde her zaman mevcuttur. Çünkü Mesih yaşıyor: Mesih vefat etmiş, bir zamanlar var olmuş ve sonra bizi terk etmiş, bize harika bir anı ve örnek bırakmış bir figür değildir". Kutsal Hafta nasıl deneyimlenir Aziz Josemaría, Vaaz Mesih Hıristiyanlarda mevcuttur.

Bugün Katolikler için en önemli ve en sevinçli gündür, İsa ölümü yenmiş ve bize Yaşam vermiştir. Mesih bize kurtulma, cennete girme ve Tanrı'nın eşliğinde yaşama fırsatı verir. Paskalya ölümden yaşama geçiştir. Paskalya Pazarı, Paskalya Üçlemesi ve Kutsal Hafta'nın sonunu işaret eder ve Paskalya Mevsimi olarak adlandırılan ve Paskalya Pazarı ile sona eren 50 günlük litürjik dönemi başlatır. Pentekost.

Kutsal Hafta nasıl yaşanır? Tanrı'dan, başlamak üzere olan bu haftanın bizi yenilenmiş umut ve sarsılmaz bir imanla doldurmasını dileyelim. Bizi Tanrı'nın elçilerine dönüştürsün ve bir yıl daha İlahi Kurtarıcı Mesih'in halkı için çarmıhta sevgiyle kendini feda ettiğini ilan etmemizi sağlasın.

Papa Francis'e göre Kutsal Hafta nasıl yaşanır?

"Kutsal Hafta'yı yaşamak, Tanrı'nın mantığına, her şeyden önce acı ve ölümün değil, sevginin ve yaşam veren özverinin mantığı olan Çarmıh'ın mantığına giderek daha fazla girmektir. Bu, Müjde'nin mantığına girmektir".

Papa Francis, 27 Mart 2013.

İlahiyatçılara nasıl yardımcı olunur?

CARF Vakfı'na yapılabilecek hibe türleri

Hiçbir mesleğin kaybolmaması ve rahip olarak atandıktan sonra papaz adaylarının aldıkları tüm ışığı, bilimi ve doktrini pastoral çalışmalarında aktarabilmeleri için çalışıyoruz. Hayırseverlerimiz sayesinde rahiplerin eğitimine yardımcı oluyor, onların iyi isimlerini yayıyor, sadakatleri ve meslek sahibi olmaları için dua ediyoruz.

CARF Vakfı'nın seminerlere yardımcı olabileceği farklı yollar vardır:

Online bağış yapın

Papaz adaylarına yardım etmenin, papaz okulunu desteklemenin ve formasyonlarını finanse etmenin hızlı ve güvenli bir yolu. Her yerden, sadece mobil cihazınızla, birkaç basit adımı izleyerek bağış yapabilirsiniz. Bağış yapmak istediğiniz tutarı ve tek seferlik mi yoksa yinelenen bir bağış mı yapmak istediğinizi seçin. Birçok seminer öğrencisi eğitimlerini tamamlayabilmek için bu cömertliğe ihtiyaç duymaktadır.

Kutsal Kap Kılıfını Bağışlayın

Yapacağınız 600 Euro'luk bağışla, papazlığa atanmak üzere olan papaz adaylarına, içinde tüm ihtiyaçlarının bulunduğu bir Kutsal Kap Seti ile yardımcı olabilirsiniz. ayi̇n objeleri̇ nerede olursa olsun kutsal ayinleri vermek ve Kutsal Ayini kutlamak için gereklidir.

Hayatının geri kalanında sizin için dua edecek ve siz de onun kim olduğunu ve hangi ülkede pastörlük görevini yerine getireceğini bilecek, kutsal ve mesleğine sadık olması için onu takdir edeceksiniz.

Ayni Bağışlar

İlahiyat öğrencilerine formasyonlarında yardımcı olmanın bir başka yolu da ayni bağışlarda bulunmaktır. Ayni bağışlar, hayırseverin para vermek yerine belirli mallarla katkıda bulunduğu bağışlardır: mücevherler, saatler, sanat eserleri...

Çoğu zaman bunlar, bağışçının zaten zevk almayacağını bildiği ve asil bir amaca destek olurlarsa daha faydalı olacaklarını düşündüğü değerli varlıklardır. Mallar profesyonel olarak değerlendirilecek ve açık artırmaya çıkarıldıklarında, rahip adaylarının mesleklerini desteklemek için getirdikleri para vergiden düşülebilecektir.

Miras ve vasiyet bağışları

Bu vasiyete dayalı tasarruf, CARF Vakfı gibi kar amacı gütmeyen bir kurumun lehine olan bir prosedürdür. Senin dayanişmanin mi̇rasi geleceğe yönelik bir taahhüt ve hayatınızın çalışmasını başkalarında sürdürmenin bir yoludur: beş kıtada ilahiyatçıları ve piskoposluk rahiplerini desteklemeye devam etmek. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken, bir vasiyet şeklinde veya bir dayanışma mirasının bir parçası olarak, CARF Vakfı aracılığıyla papaz adaylarına yardım etme arzunuza karar vermektir.

CARF Vakfı'nın İşbirliği Yaptığı Uluslararası Seminerler

Aziz John Paul II'nin ilham ve teşvikiyle, Kutsal Alvaro del Portillo 1989 yılında papaz adaylarına ve piskoposluk rahiplerine yardım etmek amacıyla CARF Vakfı'nın faaliyetlerini başlatmıştır. Şu anda beş kıtadan 800'den fazla piskopos her yıl Roma'daki Kutsal Haç Papalık Üniversitesi ve Navarre Üniversitesi Kilise Çalışmaları Fakültelerinde papaz adayları ve rahipleri için yer ve eğitim bursu talep etmektedir.

CARF Vakfı iki uluslararası seminer, iki rahip koleji ve üç kolej ile işbirliği yaparak dünyanın dört bir yanından Avrupa'ya formasyonlarına hazırlanmak için gelen seminerleri kabul etmektedir.

 • Uluslararası Seminer Sedes Sapientiae: Kutsal Makam tarafından 1991 yılında Roma'da inşa edilmiştir. Yerleşik 85 seminer öğrencisini ve onların formatörlerini barındırabilmektedir. Trastevere'de, Aziz Petrus ve Papalık Üniversitesi'ne çok yakın olan eski Aziz Paschal Baylon Konservatuarı'nda yer almaktadır. Papaz okulu için destek.
 • Bidasoa Uluslararası SemineriMerkez 1988 yılında Kutsal Makam tarafından Pamplona'da inşa edilmiştir. Merkez 100 kişi ve on formatör kapasitelidir. Şu anda Cizur Menor'da, Navarra Üniversitesi kampüsü yakınında modern bir binada hizmet vermektedir.
 • Altomonte y Tiberino: Roma'da bulunan rahip kolejleri. Modern tesislere ve Kutsal Haç Papalık Üniversitesi'nde eğitim gören rahipler için yüzden fazla yere sahiptirler.
 • Echalar, Aralar ve Albáizar: Navarre Üniversitesi'nin Pamplona'da, Los Tilos Rezidans Salonu ile birlikte, Navarre Üniversitesi'nin Kilise Fakültelerinde eğitim görmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen 130'dan fazla öğrenciye ev sahipliği yapan bir dizi rezidans salonu bulunmaktadır.

Rahipler için Tanrı'ya minnettar olmalıyız. Onlar için dua etmekten ya da hizmetlerinde işbirliği yapmaktan vazgeçmeyelim. Rab'den bize çok sayıda iyi rahip vermeye devam etmesini dileyelim, çünkü iş bol ve meslekler azdır. Mesih adına Tanrı'nın halkıyla ilgilenen rahip sıkıntısı çekmemek için papaz adaylarına yardım etmeye ve papaz okullarını desteklemeye başlayalım.

Miles Christi'nin dindarı Augustine: "Pazar Hıristiyanlığından" rahipliğe

Augustine, Miles Christi dindarı

Miles Christi Enstitüsü'nün genç bir dindarı olan Agustín, Buenos Aires eyaletindeki Ayacucho'da, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisinin temelini oluşturduğu ve "gaucho "ların sosyal ve kültürel yaşamın baş kahramanları olduğu uçsuz bucaksız bir Arjantin ovasında doğdu.

 Ailesinin aldığı Katolik eğitimine rağmen Augustine, mesleki çağrısını alana kadar İtalya'da söylendiği gibi bir "Pazar Hıristiyanıydı". Üniversitede tıp okumaya başladığında her şey değişti. Bize Miles Christi'ye olan mesleğinin tanıklığını anlatıyor: "Pazar Hıristiyanı" olmaktan rahip olmaya nasıl geçtiğini. 

 Hristiyan olmak, sadece bir şeyler yapmaktan daha fazlasıdır 

18 yaşındayken tıp okumak için Buenos Aires'e taşındım ve inançlarını büyük bir keyifle yaşayan birçok arkadaşla tanışma lütfuna eriştim. Bu sayede Hıristiyan olmanın bir dizi şeye uymaktan ve bunları yapmaktan (ki bunların çoğunu uygulamıyordum bile) daha fazlası olduğunu gördüm. Pazar günleri ayine gittiğim için kendimi her zaman "Katolik mezhebine bağlı" biri olarak görüyordum, ancak haftanın geri kalanında (ve Pazar günleri) inandığım varsayılan şeylerle hiç de uyumlu olmadığımı fark ettim. Yeniden dönüşüm gibiydi. 

Tanrı'nın lütfuyla, iman hakikatlerinin daha derinlerine inme arzusu duymaya başladım, Her insanın hayatta sorduğu soruların cevaplarını bulmak için: Dua etmeye, kutsal ayinlere katılmaya, Miles Christi formasyon gruplarına, misyonlara, inzivalara katılmaya başladım....

Aziz Ignatius'un Ruhsal Egzersizleri

 20 yaşındayken, Aziz Ignatius of Loyola'nın yöntemine göre ilk inzivama çekildim ve mesleğimi ayırt etmeye oradan başladığımı söyleyebilirim. Uzun süre meditasyon ve dua ettikten sonra ve ayrıca meslekler için dua eden pek çok insanın duaları sayesinde, kendimi Tanrı'ya ve onun İlahi Takdirine emanet ederek, atılmaya karar verdim.

22 yaşındayken Enstitü Miles Christi Arjantin'de. Orada, Formasyon Evimizde, adaylığımı koydum, çalışmalarımı yaptım ve Enstitünün havarilerine yardım etmeye başladım: çocuklar, gençlik grupları ve üniversite grupları için kateşezler. Geçen süre zarfında, Tanrı'nın beni kendisini daha yakından takip etmeye davet ederek bana vermek istediği muazzam armağanı, kişinin kendini tamamen vermenin verdiği sevinci ve Tanrı'nın Kilise aracılığıyla ruhlara verdiği tüm iyilikleri deneyimleyebildim ve yaşayabildim.

Ángel Alberto Cepeda Pérez - Venezuela'dan İlahiyat Öğrencisi - Roma - CARF Tanıklıkları

Bu resimde Agustín Seguí'yi (solda) kardeşi Mariano (sağda) ve ortada Cemaatinin bir başka üyesi olan Miles Christi Enstitüsü. Görevleri her şeyden önce kutsallık için, Tanrı'nın daha büyük yüceliği için, kendilerini hararetle Kutsal Ruh'a adayarak gayret etmektir. Başta genç üniversite öğrencileri olmak üzere dindışı kesimin kutsallaştırılması. 

Agustin de Miles Christi, "CARF Vakfı üyelerinin, iyi rahipler yetiştirme konusunda Tanrı'nın hayırseverleri ve işbirlikçileri olarak, dünyanın her yerine ulaşan ve sayesinde sadece eğitim gören bizlerin değil, aynı zamanda aldıklarımızı aktarabileceğimiz herkesin faydalanacağı muazzam bir çalışma yürüttüklerine inanıyorum" dedi.

Çok önemli bir sorumluluk

Hepimiz İçinde yaşadığımız toplumu yeniden müjdelemek için acil bir görev; Bazıları kendi ailelerinde, okullarda ve üniversitelerde; diğerleri Hıristiyan bir yaşamın tanıklığıyla, iş ve eğitim çabalarını Tanrı'ya sunarak, meslektaşları ve arkadaşlarıyla havarilik yaparak... Her biri kendi mesleğine göre, ama hep birlikte ve aynı amaç için.

İşte bu nedenle CARF Vakfı üyelerinin hayırseverler ve iyi rahipler yaratmada Tanrı'nın işbirlikçileridir, Muazzam miktarda iş yapıyorlar, Dünyanın her yerine ulaşan ve sayesinde sadece Miles Christi'yi okuyan bizler değil, aynı zamanda aldıklarımızı aktarabileceğimiz herkes gibi pek çok insanın faydalanacağı.

"Hepimiz içinde yaşadığımız toplumu yeniden müjdelemek gibi acil bir göreve çağrıldık; kimimiz kendi ailelerimizde, okullarımızda ve üniversitelerimizde; kimimiz de Hıristiyan yaşamının tanıklığıyla, iş ve eğitim çabalarını Tanrı'ya sunarak, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte havarilik yaparak. Her biri kendi mesleğine göre, ama hep birlikte ve aynı amaç için".

Miles Christi'nin mesleğine karşılık vermek, ona şunu söylemeye devam etmektir EVET Tanrı'ya her gün

Miles Christi mesleği hakkında konuşurken, bu çağrıya uymanın hikâyenin sonu olmadığını kendime hatırlatmayı şahsen çok faydalı buluyorum. Bu çok açık gibi görünse de gerçekte sadece bir başlangıçtır. Birisi bunun ilk olduğunu düşünebilir EVET o bir Tanrı'ya verirama gerçekte, ilkinden daha fazla değildir EVET hangi biriyle kabul eder almak Tanrı'nın büyük bir minnettarlık duyuyorum.

O bize sonsuzluktan beri her şeyi vermeyi planlamıştı.Ve daha da fazlası: bu sadece bizim için bir fayda değil, pek çok insan buna bir şekilde katılacaktır, rahiplik mesleği söz konusu olduğunda bu çok açıktır. Kuşkusuz kişi kendini verir, ama bu kendini verme sayesinde kişi her şeyi elde eder.

Tanrı size her şeyi verendir

İlk başta bunu görmek kolay değil, çünkü ben sadece meslek a Miles Christi, Tanrı'nın benden yapmamı istediği bir şeydi ve bu nedenle cevap Ben Cömertlik. Ancak bu düşünce doğru bir bakış açısı değildir. Size her şeyi veren Tanrı'dır.

Özellikle bir mesleğe karar verirken, olayları gerçekte olduğu gibi görmemize yardımcı olan birine güvenebilmek büyük bir iyiliktir. Bu armağan için Tanrı'ya her zaman minnettar olacağım. ruhani̇ li̇der Hayatımın bu önemli anında bana babalık etmek için.

CARF hayırseverlerime teşekkürler

Yardımlarınız, Tanrı'ya ve Kilise'ye olan hizmetleriniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Roma'da bulunabilmek, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarımın pastoral deneyimlerini bilmek, en yüksek akademik seviyedeki profesörlere sahip olmak, kendimi çok şanslı ve minnettar hissettiğim muazzam bir zenginliktir.

Çok teşekkür ederim!

Dualarımda hep siz varsınız! Kendimi sizin dualarınıza emanet ediyorum!

Bunun içinde línk Agustín'in bir videosunu izleyebilirsiniz

Gerardo Ferrara
Tarih ve Siyaset Bilimi mezunu, Orta Doğu konusunda uzman.
Öğrenci birliğinden sorumludur
Roma'daki Kutsal Haç Üniversitesi

Navarra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden yeni uzman diplomaları

Bu diplomaların konuları sadece psikoloji veya sadece teknik bilgi çalışması olarak tasarlanmamıştır. Bir İlahiyat Fakültesinde öğretildikleri için, yaklaşım teolojik, ruhani ve pastoral boyuta vurgu yaparak zorunlu olarak çok disiplinlidir.

Neden psikoloji ve ruhsal yaşam üzerine çalışmalısınız?

Kilise ile ilgili merkezlerdeki birçok eğitmen, temel psikolojik bilgilerde bir eksiklik olduğunu tespit etmekte ve bu da kendilerine emanet edilen insanlarla yeterince ilgilenmelerini engellemektedir.

Kültürün ve toplumun 21. yüzyıldaki karmaşıklığı, gençlerin kişiliklerinin oluşumunu ve her yaşta hayatla ve sorunlarla başa çıkma biçimlerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Biçimlendirici görevlere ve ruhsal refakate adanmışlık, psikolojik normallik ve varyantlarının yanı sıra olası bozukluklar hakkında özel ve derin bilgi gerektirir.

İçinde bulunduğumuz çağda psişik semptomatolojide, özellikle de anksiyete, bağımlılıklar, depresyon ve mesleki stresle ilgili olarak önemli bir artış olduğunun hepimiz farkındayız.

Tüm bu nedenlerle, hem seküler hem de dini eğitim kurumlarında öğretmenlerin, ruhani rehberlerin veya yönetimsel görevleri olan kişilerin veya hassas alanların eğitimini tamamlamak için psikoloji ve ilgili konularda derinlemesine eğitim verilmesi gerekli görünmektedir.

Bu uzman diplomalarının amaçları nelerdir?

 • Her yaştan ve koşuldan insanı ahlaki ve manevi yaşamlarında karşılamak, anlamak ve onlara eşlik etmek için psikoloji ve ilgili bilimlerde yeterli bilgiye sahip kişiler sağlamak.
 • Kişisel olgunluğun normal modlarını, varyantlarını ve olası krizleri ve bunlarla yüzleşmek için yararlı stratejileri bilmek için teorik ve pratik araçlar sağlamak. Bu, normalliğin olası değişikliklerinin veya varyantlarının ilk teşhisini mümkün kılacaktır.
 • Kişisel kimliğin, kişiler arası ilişkilerin ve ruhani yaşamın gelişimini engelleyen çatışma veya risk durumlarının önlenmesine, tanınmasına ve bu durumlarda yardım edilmesine yardımcı olmak.

Uzman diploması teklifi

Uzman diplomalarının tarihleri

Diplomalar, Navarra Üniversitesi'nin Pamplona kampüsünde yerinde alınmaktadır. Navarra Üniversitesi'nden kendi diplomalarına sahiptirler.

 • Psikoloji ve Ahlaki Yaşam Diploması. 4 Eylül - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında. Pazartesi'den Cuma'ya.
 • Manevi Eşlik ve Çatışma Çözümü Diploması. 26 Ekim - 7 Aralık 2023 tarihleri arasında. Pazartesi'den Cuma'ya.

 

Daha fazla bilgi için: José María Pardo Sáenz: [email protected]

Kalbin ayırt edilmesi

Aşağıdakilere özellikle dikkat etmiştir Vicdan muhasebesinde ve duada duyguların önemi. Bu nedenle, son genel dinleyici kitlesi hariç, eşlik etme veya ruhani yönlendirme rolüne atıfta bulunmaz; diğer sosyal veya kilise düzeylerinde muhakemeye de atıfta bulunmaz.

Hepimiz anlayışlı olmalıyız Doğru kararlar vermek. Her ne kadar günümüzde bu terim ihtiyat veya tedbir gibi indirgeyici bir anlam kazanmış olsa da, sağduyu erdemine uygun olan budur. Ancak sağduyunun kendisi "eylemde doğru akıldır" ve bu nedenle bizi gecikmeden ve cömertlikle hareket etmeye de yönlendirebilir.

Hristiyan bakış açısına göre, ayırt etme yetisi ayrıca şunları da dikkate almayı gerektirir Tanrı'nın çocukları olarak statümüz, İsa Mesih ile dostluk ve kişisel temas ve Kutsal Ruh'un eylemi.

Papa şunları teşvik etti işaretleri nasıl tanıyacağınızı bilmek Tanrı'yı beklenmedik, hatta nahoş durumlarda bile bulmak gerekir; ve ayrıca, çekici bir şekilde karşımıza çıksa bile, yol boyunca bizi daha da kötüleştirebilecek bir şeyi nasıl algılayacağımızı bilmek gerekir.

Farkındalık unsurları

Konuşmalarının ilk bölümünde (19 Ekim'e kadar ve 19 Ekim dahil) Papa Fransuva, "bireysel" olarak adlandırabileceğimiz bu ruhani muhakemenin dört ana unsuruna işaret etmiştir.

İlk olarak Tanrı ile dostluk ya da yakınlık: O'nunla dua ederek, yakınlık ve güvenle konuşun, çünkü O bizi asla terk etmez.

İkinci olarak kendini tanımaBu kolay değildir, çünkü bir yandan - kendimizden bile - saklanmaya eğilimliyizdir ve diğer yandan yüzeysel modalar veya sloganlar tarafından kolayca yönlendiriliriz.

Tüm bunlar şu şekilde sağlanır vi̇cdan muhasebesi̇. Papa burada kutsal itiraftan önceki muayeneden (suçlanacağımız günahları keşfetmek için) değil, günün sonunda yapılan genel vicdan muayenesinden söz etmektedir. Günün sonunda genel vicdan muhasebesi: "Bugün kalbimde neler oldu? Birçok şey oldu... Hangileri, neden, kalbimde ne gibi izler bıraktı?

Farkındalığın üçüncü 'bileşeni', onların ne ve nasıl olduklarını bilmek olacaktır. dileklerimiz, Arzularımızın büyük ve etkin olmasına dikkat etmeliyiz, çünkü bazen arzularımızı cüceleştiren ya da körelten şikayetlerimiz içinde kalırız (çapraz başvuru Yuhanna 5:6 vd).

Dördüncü olarak, bize şunları tavsiye eder kişinin kendi tarihini okuması veya yorumlaması. Bunu her gün biraz yaparsak, belki de niteliklerimizi, Tanrı'nın içimize ektiği iyi şeyleri fark etmemize yardımcı olabilecek birinin yardımıyla, bizi geride tutan pek çok zehirli veya karamsar unsuru (değersizim, her şey benim için kötü gidiyor, vb.) tespit edebiliriz.

Uzmanlar CARF Vakfı

Papa Francis'in 28 Eylül 2022'de yaptığı konuşma. Kaynak: Vatikan Haberleri.

Çaresizlik ve teselli

İlmihalin ikinci bölümünde (23 Kasım'a kadar) ıssızlık-teselli ikilisine odaklandı.

İlk olarak, ıssızlık veya ruhsal üzüntü. Bu üzüntünün kendi başına kötü olması gerekmez. Bazen yanlış bir şey yaptığımız için duyduğumuz pişmanlığın sonucudur, ama bazen sadece "ruhumuzdaki bir acı", bizi durmaya, neyin yanlış olduğunu görmeye davet eden kırmızı bir ışıktır; bazen de bizi iyilik yolunda durdurmak için şeytan tarafından gönderilen bir cesaret kırma ayartması olabilir.

Her halükarda, aşağıdakilerin yapılması uygundur kendinize bunun nereden geldiğini sormak Tanrı'nın bizi asla terk etmediğini ve İsa'nın bize öğrettiği gibi O'nunla birlikte her ayartmanın üstesinden gelebileceğimizi unutmamalıyız (çapraz başvuru Mt. 3:14-15; 4:11-11; 16:21-23).

Papa bazen böyle bir ıssızlığın iyi olabileceği konusunda ısrar ediyor. Aslında," diye uyarıyor, "eğer biraz tatminsizlik, biraz sağlıklı hüzün, yalnızlık içinde yaşamak ve kaçmadan kendimizle birlikte olmak için sağlıklı bir kapasite yoksa, her zaman olayların yüzeyinde kalma ve varlığımızın merkeziyle asla temasa geçmeme riskiyle karşı karşıya kalırız. Belli bir 'sağlıklı huzursuzluk' iyidir azizlerin sahip olduğu gibi".

Ve bu ıssızlığın bize büyüme potansiyeliKendi çıkarımızı ya da kendi iyiliğimizi düşünmeden kendimizi başkalarına özgürce verebilme kapasitesinde olgunlaşmamız gerekir. Örneğin, dua ederken kuruyabilir, kendimizi boş hissedebilir ya da duayı terk etme eğilimine girebiliriz. Ancak Rab'bi aramaya devam ederken, belki de bu ayartmanın ya da yaşadığımız boşluğun ortasında Rab'le birlikte olmayı öğrenmeliyiz. Ama duayı terk etmeden, çünkü onun yanıtı her zaman gelir.

Ruhani yaşamda 'teselliler', sevinçler de vardır. Ama bilmeniz gerekir ki gerçek teselli̇leri̇ sahte teselli̇lerden ayirmak. İlki bizi Rab'bi aramaya devam etmeye, bize verdiklerine minnettar olmaya yönlendirir. İkincisi ise bizi kendimizi aramaya, görevlerimizden kaçmaya ya da başkalarına kötü davranmaya yönelten şeylerdir.

Yolumuzu kontrol etmek

İlmihalin son bölümünde (7 Aralık'tan itibaren) Francis bizi, kararların yeterli olup olmadığını doğrulamak için, kararlar alındıktan sonraki aşamaya bakmaya davet etti. Şöyle ki bunların iyi kararlar olduğuna dair işaretler var, işaret etti: iç huzur ve neşe, başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenme, "kendi yerinde hissetme", düzen içinde büyüme, ruhsal yaşamımızda birlik ve enerji.

Bu konunun önemini de sözlerine ekledi. gözetimUykuya dalmamak, alışmamak, kendimizi rutine kaptırmamak (çapraz başvuru Lk 12, 35-37). Bu, kararlarımızın sebatını, tutarlılığını ve iyi meyvelerini sağlamak için gereklidir.

Bunun nedeni, kendine fazla güvenen kişinin alçakgönüllülüğünü kaybetmesi ve yüreğinin uyanık olmaması nedeniyle kötü olanın tekrar içeri girmesine izin verebilmesidir (bkz. Mt. 12, 44 vd.). Başıboş bırakılırsa yabani otlar büyür: Gurur, iyi olduğunu sanma, rahat olmanın verdiği rahatlık, aşırı özgüven... Tek kelimeyle, alçakgönüllülük eksikliği... ve sonunda her şeyi kaybedersiniz.

Tavsiye şudur: "Yüreğinize dikkat edin, çünkü dikkat bilgeliğin bir işaretidir, her şeyden önce alçakgönüllülüğün bir işaretidir, çünkü düşmekten korkarız ve alçakgönüllülük Hıristiyan yaşamının ana yoludur".

Muhakeme için yardımcılar

Papa daha sonra muhakeme için bazı yardımcılara işaret etmiştir. Esas olarak şu konulara değindiTanrı Sözü ve Kilise öğretisi. Tanrı Sözü, Kutsal Ruh'un yardımıyla Kutsal Yazılar'da (özellikle de İncil'in özenle okunmasında) bulunur.

Bu nedenle Francis, başka vesilelerle olduğu gibi ısrar ediyor: "Müjde'yi alalım, İncil'i elimize alalım: günde beş dakika, daha fazla değil. Cep İncili taşıyınÇantanızda bulundurmak iyi bir fikirdir ve seyahat ederken yanınıza alıp gün içinde biraz okuyarak Tanrı Sözü'nün yüreğinize yaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, azizlerin deneyimlerine uygun olarak, aşağıdakilerin önemine de değinmiştir Tanrı'nın tutkusunu düşünmek ve içinde görmek HaçKullanımı Bakire Meryem; sormak için Kutsal Ruh ("eylemdeki muhakeme") ve Baba ve Oğul ile birlikte ona güvenle davranın.

Son kateşezde (bkz. Genel İzleyici 4 Ocak 2023) Francis şu hususların önemine işaret etmiştir ruhsal rehberlik ve kendini tanımak ve ruhani yaşamda yürümek için kendini tanıtmak.

Bay Ramiro Pellitero Iglesias
Navarra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Pastoral Teoloji Profesörü.

 

"Church and new evangelisation" dergisinde yayınlanmıştır. Bu metin (4 Ocak 2023 tarihinde gözden geçirilmiştir), "Omnes" dergisinin Ocak 2023 sayısında yayınlanan daha kapsamlı bir metnin sentezidir.