Lluís Clavell: "Familjen är den högsta formen av vänskap".