Kolumban Reichlin, kaplan i Schweizergardet: "Varje dag i sitt liv har tjänsten till den helige fadern prioritet för Schweizergardet".