Woke-ideologi: offer för allt och ansvariga för ingenting